Održan 1. vikend Tečaja za vođe družina i načelnike udruga

11. i 12. veljače 2017. godine na Sljemenu, u Domu Crvenoga križa, održan je 1. vikend Tečaja za odrasle voditelje, u sklopu kojega su održani Tečaj za načelnike udruga i Tečaj za vođe družina.