Uprava 10. Smotre SIH-a

Na Velikom Dolu je osim Načelništva SIH.-a održan i sastanak Uprave  10. Smotre SIH-a. Prošli smo kroz (još uvijek) radnu verziju elaborata, ustvrdili što je napravljeno po pojedinim resorima, što još treba napraviti te do kojih rokova i odlučeno je o temi i motu smotre...   Uskoro prvi e bilten Smotre, predprijave, poziv za volontere... Uprava 10. Smotre SIH-a.