Uprava šumske škole 2016. godine

Temeljem članka 5.18 Statuta Saveza izviđača Hrvatske, Glavna načelnica je donijela ODLUKU O UPRAVI ŠUMSKE ŠKOLE SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE Odluka (pdf.) Glavna načelnica SIH-a Helen Marie Kerovec