Zakon o udrugama

Za one koji ne znaju od 01.10.2014., na snagu je stupio novi zakon o udrugama. Zakona o udrugama (NN 74/2014). Novosti novog Zakona o udrugama napisane su za već postojeće izviđačke udruge kako bi što lakše mogle uskladiti svoje statute u predviđenom roku. Novosti prate strukturu Zakona te većinom sadrže iste podnaslove. Rekapitulacija zakona o udrugama, materijal pripremio Marjan Pavić, vijećnik i član odbor za (normativne) akte SIH-a. U pripremi je ogledni primjerak Statuta koji je usklađen s novim zakonom o udrugama i statutom SIH-a.