Zakon o mladima?

Zakon o mladima je mnogo puta od strane udruga mladih iskazan kao prioritet  za unaprjeđenje sektora. Ministarstvo je sada prepoznalo tu potrebu te uvrstilo izradu Zakona o mladima u svoj strateški plan. U proces su uključeni domaći i međunarodni stručnjaci koji se bave zakonskom regulativom o mladima, kao i predstavnici udruga mladih i za mlade (na nacionalnoj i lokalnoj razini). […]