Zaštita znaka SIH-a i WOSM-a

Savez izviđača Hrvatske uočio je da neke udruge iako nisu članovi Saveza, upotrebljavaju zaštićene znakove Saveza izviđača Hrvatske i WOSM-a.