Strateški dokumenti Saveza

Strategija Saveza izviđača Hrvatske

preuzimanje

Strateški plan 2016.-2021.

Saveza izviđača Hrvatske
preuzimanje

Godišnja izvješća o radu Saveza

za 2021. godinu

preuzimanje

za 2020. godinu

preuzimanje

za 2019. godinu

preuzimanje

za 2017. godinu

preuzimanje

za 2016. godinu

preuzimanje

za 2015. godinu

preuzimanje

za 2014. godinu

preuzimanje

za 2011. godinu

preuzimanje

Financijska izvješća Saveza

Financijski izvještaj za 2021.

preuzimanje

Revizijski uvid u financijski izvještaj za 2020.

preuzimanje

Godišnji financijski izvještaj za 2020.

preuzimanje

Bilješke uz financijski izvještaj 2020. godine

preuzimanje

Potvrda o preuzetom izvještaju FINA

preuzimanje

Godišnji financijski izvještaj za 2019.

preuzimanje

Godišnji financijski izvještaj za 2015.

preuzimanje

Godišnji planovi Saveza

Financijski plan za 2022.

preuzimanje

Operativni plan za 2022.

preuzimanje

Financijski plan za 2021.

preuzimanje

Operativni plan rada za 2021.

preuzimanje

Zapisnici Sabora Saveza izviđača Hrvatske

Dnevni red 26. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Otvaranje sjednice i uvodni govor
 2. Izbor radnih tijela
 3. Usvajanje dnevnog reda
 4. Izvještaj o radu Vijeća Saveza izviđača Hrvatske u mandatnom razdoblju
 5. Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu
 6. Predstavljanje projekata Saveza
 7. Izbor dužnosnika i članova tijela Saveza
 8. Razno
Zapisnik
Izvještaj izbornog povjerenstva
Dodatak zapisniku
Dnevni red 25. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Otvaranje sjednice i uvodni govor
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Sabora Saveza izviđača Hrvatske
 3. Izbor radnih tijela
 4. Usvajanje dnevnog reda
 5. Informacija o radu Saveza izviđača Hrvatske u 2020. godini
 6. Financijski izvještaj SIH-a za 2019. godinu
 7. Odluka o odgodi 11. Smotre Saveza izviđača Hrvatske
 8. Plan aktivnosti za 2021. godinu
 9. Financijski plan za 2021. godinu
 10. Razno
Zapisnik
Dnevni red 24. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Otvaranje sjednice ‐ uvodni govor predsjednika i gostiju
 2. Izbor radnih tijela
 3. Usvajanje dnevnog reda
 4. Politike Saveza izviđača Hrvatske
 5. Informacija o radu Saveza izviđača Hrvatske u 2019. godini
 6. Financijski izvještaj SIH-a za 2018. godinu
 7. Potvrđivanje odluke Vijeća o pristupanju WAGGGS-u
 8. Potvrđivanje odluke Vijeća o pristupanju ICCS-u
 9. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana SIH-a za 2019. godinu, na dan 17.11.2019.
 10. Izmjene i dopune Statuta Saveza izviđača Hrvatske
 11. Plan aktivnosti za 2020. godinu
 12. Financijski plan za 2020. godinu
 13. Razno
Zapisnik
Dnevni red 23. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Otvaranje sjednice ‐ uvodni govor predsjednika i gostiju
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Sabora ‐ prijedlog Poslovnika
 3. Izbor radnih tijela
 4. Usvajanje dnevnog reda
 5. Politike Saveza izviđača Hrvatske
 6. Informacija o radu Saveza izviđača Hrvatske
 7. Plan aktivnosti za 2019. godinu
 8. Rebalans Financijskog plana SIH-a za 2018. godinu
 9. Financijski plan za 2019. godinu
 10. Razno
Zapisnik
Dnevni red 22. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Otvaranje sjednice ‐ uvodni govor predsjednika i gostiju
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Sabora ‐ prijedlog Poslovnika
 3. Izbor radnih tijela
 4. Usvajanje dnevnog reda
 5. Promjene i dopune Statuta SIH-a te statutarnih odluka, a prema odluci o usklađenju s GSAT-om te provedenoj javnoj
 6. Rasprava o politikama SIH-a
 7. Financijski izvještaj za 2017. godinu
 8. Izvještaj o izvršenju proračuna na dan 30.5.2018.
 9. Rebalans Financijskog plana SIH-a za 2018. godinu
 10. Izvještaji o radu Saveza a. Izvještaj o radu Vijeća u mandatnom razdoblju od 2015. do 2018. b. Izvještaj o radu Izvršnog odbora u mandatnom razdoblju od 2015. do 2018. c. Izvještaj glavne načelnice u mandatnom razdoblju od 2015. do 2018. d. Izvještaj poslovnog direktora o dosadašnjim i predstojećim projektima e. Izvještaj o izvršenju Strateškog plana f. Izvještaj o radu predsjednika u mandatnom razdoblju od 2015. do 2018. i završna riječ
 11. Izbor dužnosnika i članova tijela Saveza
 12. Potvrđivanje odluke o učlanjenju u Spiriteco
 13. Informacije
 14. Odluka o organizaciji sljedeće Smotre SIH-a
 15. Razno
Zapisnik
Zapisnik izborne komisije
Dnevni red 21. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Otvaranje sjednice ‐ uvodni govor predsjednika
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Sabora ‐ prijedlog Poslovnika
 3. Izbor radnih tijela a. Izvještaj verifikacijske komisije b. Prijedlog članova radnih tijela Sabora
 4. Usvajanje dnevnog reda
 5. Izvještaji o radu Saveza a. Uvodna riječ predsjednika b. Izvještaj o radu Vijeća u 2017. godini c. Izvještaj o radu Izvršnog odbora u 2017. godini d. Izvještaj o ostvarenju operativnog plana za 2017. godinu e. Izvještaj Glavne načelnice za 2017. godinu f. Izvještaj poslovnog direktora / prezentacija projekata
 6. Godišnji izvještaj o radu za 2016. godinu
 7. Financijski izvještaj za 2016. godinu
 8. Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
 9. Plan aktivnosti SIH‐a za 2018. godinu
 10. Financijski plan SIH‐a za 2018. godinu
 11. Predstavljanje GSAT‐a i potrebnih izmjena i dorada normativnih akata.
 12. Razno
Zapisnik
Dnevni red 20. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Izvještaji o radu
 2. Godišnji izvještaj o radu za 2015. godinu
 3. Financijski izvještaj za 2015. godinu
 4. Izvještaj o izvršenju proračuna na dan 1.12.2016. i donošenje rebalansa proračuna
 5. Plan aktivnosti SIH-a za 2017. godinu
 6. Financijski plan SIH-a za 2017. godinu
 7. Izmjene Statuta SIH-a za 2017. godinu
Zapisnik
Dnevni red 19. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Izvješća tijela SIH-a u mandatu 2012.-2015.
 2. Financijsko izvješće za 2014. godinu
 3. Izvješće o izvršenju proračuna SIH-a na dan 01.12.2015
 4. Izvještaj Vijeća od početka mandatnog razdoblja
 5. Izvještaj Glavne načelnice o operativnom radu Saveza
 6. Izvještaj o stanju Saveza i Strateški plan 2016. – 2021
 7. Plan aktivnosti SIH-a za 2016. godinu
 8. Financijski plan za 2016. godinu
Zapisnik
Dnevni red 18. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Izvještaj o radu tijela Saveza izviđača Hrvatske
 2. Prijedlog usklađivanja Statuta Saveza sa novim Zakonom o Udrugama
 3. Izbor dužnosnika i članova tijela Saveza
 4. Usvajanje Strategije Saveza 2015-2020.
 5. Odluka o početku implementacije novog Programa Saveza
 6. Usvajanje statutarnih odluka
Zapisnik
Dnevni red 17. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Prijedlog za podmirivanje dugovanja Saveza
Zapisnik
Dnevni red 16. sjednice Sabora SIH-a:
 1. lzvještaji o radu tijela Saveza
 2. Prijedlog novog Statuta Saveza
 3. lzbor dužnosnika i članova tijela Saveza
Zapisnik

Zapisnici sa sjednica Vijeća Saveza

       
5. sjednica tehnička sjednica 23.2.2022.  
zapisnik
6. sjednica Zagreb 24.4.2022.  
zapisnik
7. sjednica tehnička sjednica 25.5.2022.  
zapisnik
       
19. sjednica tehnička sjednica 28.2.2021.  
zapisnik
20. sjednica tehnička sjednica 7.3.2021.  
zapisnik
21. sjednica Zagreb 10.4.2021.  
zapisnik
22. sjednica tehnička sjednica 30.4.2021.  
zapisnik
1. sjednica Sveti Rok 4.7.2021.  
zapisnik
2. sjednica Vujnovići (Vrbovsko) 10.10.2021.  
zapisnik
3. sjednica tehnička sjednica 12.11.2021.  
zapisnik
4. sjednica tehnička sjednica 3.12.2021.  
zapisnik
       
14. sjednica Sv. Filip i Jakov 9.2.2020.  
zapisnik
15. sjednica tehnička sjednica 29.2.2020.  
zapisnik
16. sjednica tehnička sjednica 11.5.2020.  
zapisnik
17. sjednica Zagreb 17.10.2020.  
zapisnik
18. sjednica tehnička sjednica 6.12.2020.  
zapisnik
       
5. sjednica Vodice 10.2.2019.  
zapisnik
6. sjednica tehnička sjednica 18.3.2019.  
zapisnik
7. sjednica tehnička sjednica 16.4.2019.  
zapisnik
8. sjednica Zagreb 15.6.2019.  
zapisnik
9. sjednica Zagreb 20.10.2019.  
zapisnik
10. sjednica Noskovci 17.11.2019.  
zapisnik
11. sjednica tehnička sjednica 28.11.2019.  
zapisnik
12. sjednica tehnička sjednica 22.12.2019.  
zapisnik
13. sjednica tehnička sjednica 30.12.2019.  
zapisnik
       
11. sjednica Tehnička sjednica 9.5.2018.  
zapisnik
12. sjednica Zagreb 9.6.2018.  
zapisnik
1. sjednica Zagreb 1.7.2018.  
zapisnik
2.sjednica Zagreb 26.8.2018.  
zapisnik
3.sjednica Donji Velemerić 16.11.2018.  
zapisnik
4.sjednica tehnička sjednica 29.-30.11.2018.  
zapisnik
       
8. sjednica Duga Resa 12.3.2017.  
zapisnik
9. sjednica tehnička sjednica 30.8.2017.  
zapisnik
10. sjednica Kostrena 3.12.2017.  
zapisnik
       
4. sjednica Orahovica 5.3.2016.  
zapisnik
5. sjednica Kamanje 21.8.2016.  
zapisnik
6. sjednica Donji Velemerić 6.11.2016.  
zapisnik
7. sjednica tehnička sjednica 7.-8.12.2016.  
zapisnik
       
7. sjednica Crikvenica 14.3.2015.  
zapisnik
8. sjednica Zagreb 28.6.2015.  
zapisnik
1. sjednica Fužine 23.8.2015.  
zapisnik
2. sjednica Veliki Dol 22.11.2015.  
zapisnik
3. sjednica Tehnička sjednica 5.-6.12.2015.  
zapisnik
       
4. sjednica Zagreb 22.2.2014.  
zapisnik
5. sjednica Zagreb 15.6.2014.  
zapisnik
6. sjednica Zagreb 20.12.2014.  
zapisnik
       
2. sjednica Selce 2.2.2013.  
zapisnik
3. sjednica Zagreb 19.10.2013.  
zapisnik
       
1. sjednica Kostrena 20.10.2012.  
zapisnik

Zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora

       
8. sjednica online 27.1.2022.
zapisnik
9. sjednica Zagreb 2.3.2022.
zapisnik
10. sjednica tehnička sjednica 22.3.2022.
zapisnik
11. sjednica tehnička sjednica 29.3.2022.
zapisnik
12. sjednica Zagreb 17.5.2022.
zapisnik
       
23. sjednica Zagreb 12.1.2021.
zapisnik
24. sjednica Zagreb 9.2.2021.
zapisnik
25. sjednica Zagreb 16.3.2021.
zapisnik
26. sjednica Zagreb 11.5.2021.
zapisnik
1. sjednica Zagreb 7.7.2021.
zapisnik
2. sjednica tehnička sjednica 5.-6.9.2021.
zapisnik
3. sjednica Zagreb 18.10.2021.
zapisnik
4. sjednica Zagreb 26.10.2021.
zapisnik
5. sjednica Zagreb 16.11.2021.
zapisnik
6. sjednica tehnička sjednica 29.11.2021.
zapisnik
7. sjednica Zagreb 7.12.2021.
zapisnik
       
14. sjednica Zagreb 20.1.2020.
zapisnik
15. sjednica Zagreb 2.3.2020.
zapisnik
16. sjednica Zagreb 7.5.2020.
zapisnik
17. sjednica Zagreb 1.6.2020.
zapisnik
18. sjednica Zagreb 13.7.2020.
zapisnik
19. sjednica Zagreb 7.9.2020.
zapisnik
20. sjednica Zagreb 6.10.2020.
zapisnik
21. sjednica Zagreb 1.12.2020.
zapisnik
22. sjednica Zagreb 15.12.2020.
zapisnik
       
62. sjednica tehnička sjednica 9./10.1.2019.
zapisnik
63. sjednica Zagreb 22.1.2019.
zapisnik
64. sjednica Vodice 9.2.2019.
zapisnik
1. sjednica Zagreb 19.3.2019.
zapisnik
2. sjednica Zagreb 2.4.2019.
zapisnik
3. sjednica Zagreb 9.4.2019.
zapisnik
4. sjednica Zagreb 14.5.2019.
zapisnik
5. sjednica Zagreb 4.6.2019.
zapisnik
6. sjednica Zagreb 2.7.2019.
zapisnik
7. sjednica Zagreb 10.9.2019.
zapisnik
8. sjednica Zagreb 1.10.2019.
zapisnik
9. sjednica Zagreb 21.10.2019.
zapisnik
10. sjednica tehnička sjednica 22.10.2019.
zapisnik
11. sjednica Zagreb 11.11.2019.
zapisnik
12. sjednica Zagreb 25.11.2019.
zapisnik
13. sjednica Zagreb 23.12.2019.
zapisnik
       
44. sjednica Zagreb 16.1.2018.
zapisnik
45. sjednica Zagreb 6.3.2018.
zapisnik
46. sjednica Zagreb 27.3.2018.
zapisnik
47. sjednica Zagreb 17.4.2018.
zapisnik
48. sjednica Zagreb 29.5.2018.
zapisnik
49. sjednica tehnička sjednica 8./9.6.2018.
zapisnik
50. sjednica Zagreb 11.6.2018.
zapisnik
51. sjednica Zagreb 1.7.2018.
zapisnik
52. sjednica Zagreb 10.7.2018.
zapisnik
53. sjednica tehnička sjednica 30./31.7.2018.
zapisnik
54. sjednica Zagreb 13.8.2018.
zapisnik
55. sjednica Zagreb 4.9.2018.
zapisnik
56. sjednica Zagreb 18.9.2018.
zapisnik
57. sjednica Zagreb 23.10.2018.
zapisnik
58. sjednica Zagreb 14.11.2018.
zapisnik
59. sjednica Donji Velemerić 18.11.2018.
zapisnik
60. sjednica Zagreb 4.12.2018.
zapisnik
61. sjednica Zagreb 28.12.2018.
zapisnik
       
31. sjednica Zagreb 17.1.2017.
zapisnik
32. sjednica Zagreb 7.2.2017.
zapisnik
33. sjednica Zagreb 6.3.2017.
zapisnik
34. sjednica Zagreb 30.3.2017.
zapisnik
35. sjednica tehnička sjednica 4.5.2017.
zapisnik
36. sjednica Zagreb 11.5.2017.
zapisnik
37. sjednica Zagreb 30.5.2017.
zapisnik
38. sjednica Zagreb 27.6.2017.
zapisnik
39. sjednica Zagreb 12.9.2017.
zapisnik
40. sjednica Zagreb 26.9.2017.
zapisnik
41. sjednica Zagreb 16.10.2017.
zapisnik
42. sjednica Zagreb 14.11.2017.
zapisnik
43. sjednica Zagreb 5.12.2017
zapisnik
       
12. sjednica Zagreb 28.1.2016.
zapisnik
13. sjednica Zagreb 17.2.2016.
zapisnik
14. sjednica tehnička sjednica 1.3.2016.
zapisnik
15. sjednica Zagreb 14.3.2016.
zapisnik
16. sjednica Zagreb 12.4.2016.
zapisnik
17. sjednica Zagreb 02.05.2016.
zapisnik
18. sjednica Zagreb 10.05.2016.
zapisnik
19. sjednica Zagreb 16.05.2016.
zapisnik
20. sjednica Zagreb 25.05.2016.
zapisnik
21. sjednica Zagreb 07.06.2016.
zapisnik
22. sjednica Zagreb 14.06.2016.
zapisnik
23. sjednica Zagreb 04.07.2016.
zapisnik
24. sjednica Kamanje 20.08.2016.
zapisnik
25. sjednica Zagreb 06.09.2016.
zapisnik
26. sjednica Zagreb 10.10.2016.
zapisnik
27. sjednica Donji Velemerić 05.11.2016.
zapisnik
28. sjednica Koprivnica 15.11.2016.
zapisnik
29. sjednica Zagreb 01.12.2016.
zapisnik
30. sjednica Zagreb 21.12.2016.
zapisnik
       
19. sjednica Zagreb 18.06.2015.
zapisnik
1. sjednica Fužine 23.08.2015.
zapisnik
2. sjednica Zagreb 08.09.2015.
zapisnik
3. sjednica tehnička sjednica 23.-24.09.2015.
zapisnik
4. sjednica Zagreb 29.09.2015.
zapisnik
5. sjednica Zagreb 13.10.2015.
zapisnik
6. sjednica Zagreb 29.10.2015.
zapisnik
7. sjednica Zagreb 12.11.2015.
zapisnik
8. sjednica tehnička sjednica 16.-17.11.2015.
zapisnik
9. sjednica tehnička sjednica 25.11.-02.12.2015.
zapisnik
10. sjednica Zagreb 08.12.2015.
zapisnik
11. sjednica Zagreb 29.12.2015.
zapisnik
       
11. sjednica tehnička sjednica 17.-21.02.2014.
zapisnik
12. sjednica Zagreb 27.02.2014.
zapisnik
13. sjednica Zagreb 29.03.2014.
zapisnik
14. sjednica Zagreb 10.04.2014.
zapisnik
15. sjednica Zagreb 19.05.2014.
zapisnik
16. sjednica Zagreb 29.06.2014.
zapisnik
17. sjednica Zagreb 09.09.2014.
zapisnik
18. sjednica Zagreb 25.11.2014.
zapisnik
       
5. sjednica Zagreb 23.01.2013.
zapisnik
6. sjednica Duga Resa 01.03.2013.
zapisnik
7. sjednica Zagreb 25.04.2013.
zapisnik
8. sjednica tehnička sjednica 23.05.-04.06.2013.
zapisnik
9. sjednica Zagreb 25.09.2013.
zapisnik
10. sjednica Zagreb 29.11.2013.
zapisnik
       
1. sjednica Muljava 18.08.2012.  
zapisnik
2. sjednica Kamanje 08.09.2012.  
zapisnik
3. sjednica tehnička sjednica 25.09.-02.10.2012.  
zapisnik
4. sjednica Zagreb 10.11.2012.  
zapisnik