Statut Saveza izviđača Hrvatske

Statut Saveza

travanj 2022.

Dokumenti WOSM-a

Temeljna načela izviđačkog pokreta

rujan 1998.

Pravilnici i upute za rad Saveza

Naziv akta Datum donošenja Zadnje izmjene
Pravilnik o obilježjima Saveza 3.12.2017 6.12.2020.
Naziv akta Datum donošenja Zadnje izmjene
Pravilnik o registraciji izviđačkih udruga  28.6.2015.
Naziv akta Datum donošenja Zadnje izmjene
Međunarodne izviđačke aktivnosti
Upute i Prijava međunarodne aktivnosti
 Obrazac izvještaj s međunarodne aktivnosti
Nacionalne izviđačke aktivnosti
Pravilnik o nacionalnim aktivnostima svibanj 2011. 6.12.2020.
Iskaz interesa za izvršnu organizaciju nacionalne aktivnosti (smjernice)
 Izvještaj izvršnog organizatora nacionalne aktivnosti
Višednevne aktivnosti izviđačkih udruga
Pravilnik o organiziranju višednevnih aktivnosti 15.6.2014.
 Obrazac zahtjeva višednevne aktivnosti (prijava)
 Obrazac obavijesti višednevne aktivnosti (obavijest)
 Obrazac za izvještaj s višednevne aktivnosti (izvještaj)
Naziv akta Datum donošenja Zadnje izmjene
Pravilnik o Trenerskom zboru 18.1.2023.
Naziv akta Datum donošenja Zadnje izmjene
Pravilnik o stegovnim mjerama 3.12.2017