Program Saveza izviđača Hrvatske

Program Saveza izviđača Hrvatske je skup odgojno-obrazovnih sadržaja za djecu i mlade koji se ostvaruju aktivnostima u prirodi primjenom izviđačke metode.

Odgojno-obrazovna zadaća Saveza izviđača Hrvatske osobito se ističe:

 • njegovanjem suradnje i timskog rada, tolerancije i empatije te razvijanjem vještina vođenja i organiziranja
 • razvijanjem kreativnosti, kao sposobnosti izražavanja i inovacija na različitim poljima djelovanja
 • poštivanjem osobne slobode kroz uvažavanje različitosti i potreba svakog pojedinca, omogućavanjem mobilnosti te razvijanjem osjećaja sigurnosti u svoju mogućnost izbora
 • poticanjem želje za stalno učenje i napredovanje izgradnjom odgovornosti, odnosno sposobnosti donošenja odluka i spremnosti za suočavanje s posljedicama

Cilj programa je pridonijeti cjelovitom razvoju mladih ljudi, odnosno njihovom dostizanju vlastitih tjelesnih, umnih, emocionalnih, karakternih, društvenih i duhovnih potencijala, kao pojedinaca i odgovornih članova zajednice.

Programski sadržaji

Izviđački programski sadržaji zasnovani su na ideji osnivača skautskog pokreta sir Roberta Badena Powella te usmjereni odgoju i svestranom razvoju duha i tijela mlade osobe. To se postiže boravkom skupine u prirodi, poznavanjem i očuvanjem prirode te stjecanjem za to potrebnih znanja i vještina. Uz to, Program nastoji odgovoriti na izazove koje pred djecu i mlade donosi suvremeno društvo.

Dijelovi izviđačkog programa su:

Ova četiri dijela programa nisu zasebne cjeline jer se njihovi sadržaji isprepliću. Ti su sadržaji u Osnovama za rad formulirani u više programskih područja. Svako programsko područje ima definirane odgojno-obrazovne ciljeve za pojedinu dobnu skupinu.

Sadržaji navedena četiri dijela programa formulirani su u programskim područjima. Svako programsko područje ima definirane odgojno-obrazovne ciljeve za pojedinu dobnu skupinu.

Programska područja:

 • Izviđački pokret

 • Razvoj duhovnih vrijednosti

 • Naša domovina, njeni ljudi i krajevi

 • Izletništvo, orijentacija i kretanje u prirodi

 • Izviđanje i traganje

 • Tehnika izletništva i logorovanja

 • Signalizacija i veza

 • Prehrana u prirodi

 • Meteorologija i zaštita od prirodnih nepogoda

 • Biljni i životinjski svijet

 • Ekologija i zaštita prirode

 • Tjelesna kultura i zdravlje

 • Rad i štednja

 • Kulturno-zabavne aktivnosti