Loading Događanja
This event has passed.

O aktivnosti

I-SPOT je aktivnost namijenjena istraživačima i roverima (16-20 godina) Saveza izviđača Hrvatske, a ujedno je i glavna aktivnost projekta “I SPOT  – ROVERS FOR THE COMMUNITY –  ROVERTRIP financiran iz Fonda Solidarnosti francuskog izviđačkog saveza Scout et Guides de France.

Ove godine I-SPOT će se održati u Đurđevcu i okolici od 01. do 03. rujna 2107.

Sudionička taksa i prijave

PRIJAVE: Rok za prijave je 10. kolovoza 2017. godine. Prijavom se smatra ispunjeni prijavni obrazac i uplaćena kotizacija. Prijave će se odvijati elektronskim putem na stranici SIH-a:

Prijave za sudionike

Sudionička taksa je 50,00 kuna po sudioniku, a uključuje prehranu, smještaj, promotivni materijal te materijal za programske aktivnosti. Taksa se uplaćuje na račun Saveza izviđača Hrvatske

HR2524020061100071437

(ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.).

U polje Opis plaćanja upišite ime i prezime člana i naziv odreda (ukoliko uplaćujete za grupu, dovoljan je upisati naziv odreda).

Raspored aktivnosti

18:00 dolazak sudionika
18:00 19:00 podizanje šatora
19:00 19:30 upoznavanje sudionika i upoznavanje s programom
19:30 20:30 večera
20:30 21:00 pripreme za KZP
21:00 22:30 kulturno zabavni program
22:30 00:00 slobodno vrijeme u krugu logora
00:00 mir u logoru

08:30 doručak
08:30 20:00 odlazak na stazu izazova po miješanim timovima istraživača (ručak na stazi)
20:00 21:00 večera
21:00 22:30 kulturno zabavni program
22:30 00:00 slobodno vrijeme u krugu logora
00:00 mir u logoru
09:00 doručak
09:00 10:00 nacionalne i međunarodne aktivnosti za istraživače
10:00 11:00 evaluacija
11:00 12:00 rušenje logora i čišćenje terena
12:00 13:00 ručak
13:00 odlazak sudionika

KONTAKT I OSTALE INFORMACIJE

Ured SIH-a: sih@sih.hr

Uz izviđački pozdrav Budi Pripravan!

Načelništvo Saveza izviđača Hrvatske.