Savez izviđača Hrvatske nacionalna je izviđačka organizacija i najveća organizacija za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih u Hrvatskoj. Savez je baštinik 111-godišnje tradicije Izviđačkog pokreta u Hrvatskoj.

CILJ DJELOVANJA

Cilj djelovanja Saveza izviđača Hrvatske je okupljanje i pomaganje djelatnosti udruga, glede razvoja punih tjelesnih, umnih, duhovnih, društvenih i osjećajnih potencijala mladih ljudi, u skladu sa svrhom djelovanja Izviđačkog pokreta.

CIVILNO DRUŠTVO

Savez izviđača Hrvatske aktivno sudjeluje u savjetodavnim tijelima Vlade Republike Hrvatske:

Savjet za mlade:

 • Mirela Varović (2004.-2008.)
 • Bojan Smode (2008.-2012, 2013.- 2015) član
 • Boris Krajinović (2013.- 2015) zamjenik člana
 • Boris Vujnović (2015. – 2018.) član
 • Dora Šimunović (2015. – 2018.) zamjenica člana

Savjet za razvoj civilnog društva:

 • Lidija Pozaić-Frketić, Siniša Ivanković (2009.-2013.)
 • Gorana Kukić, Tea Jelković (2013. – 2015.)
 • Boris Krajinović, Boris Vujnović (2015. – 2017.)
 • Boris Vujnović, Matea Čondić (2017. – 2019.)
 • Boris Vujnović (2020. – 2022.)

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva:

 • Bojan Smode (2010.-2011., 2012.-2014.)
 • Nenad Andrašek (2014. – 2016.. 2016. – 2018.)

Savez izviđača Hrvatske član je krovnih organizacija: Mreža mladih Hrvatske i Hrvatska zajednica tehničke kulture.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Savez izviđača Hrvatske član je Svjetske organizacije Izviđačkog pokreta (World Organization of the Scout Movement), jedna od najpoznatijih i najbrojnijih međunarodnih organizacija, s konzultativnim statusom u Ekonomsko-socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda te u partnerstvu s mnogim agencijama (UNICEF, UNESCO, UNDP…). Unutar Europske regije Svjetske organizacije skautskog pokreta razvijeni su kontakti s Europskom komisijom, Europskim parlamentom i Vijećem Europe, ali i mnogim međunarodnim udrugama, kao što je Europski forum mladih.