Savez izviđača Hrvatske je hrvatska nacionalna izviđačka organizacija i okuplja izviđačke udruge koje djeluju u Hrvatskoj.

Najviše tijelo odlučivanja je Sabor Saveza izviđača Hrvatske, koji sačinjavaju predstavnici udruga članica i koje donosi Statut, Program, Strategiju saveza i sve ostale strateške smjernice za razvoj izviđačkog pokreta u Hrvatskoj.

Sabor izabire Vijeća Saveza koje sačinjavaju izabrani predstavnici izviđačkih udruga i koje upravlja Savezom između sjednica Sabora. Vijeće donosi Pravilnike i druge akte kojima se omogućava ostvarivanje ciljeva i strategije Saveza.

Vijeće Saveza izabire Izvršni odbor Saveza – tijelo upravljanja koje operativno rukovodi radom SIH-a, te organizacijom i provedbom nacionalnih projekata i aktivnosti pomaže izviđačkim udrugama u ostvarivanju preduvjeta za provedbu programa za djecu i mlade i ostvarivanje ciljeva pokreta.

Svi članovi upravljačkih i izbornih tijela Saveza su volonteri, pa im podršku u radu pruža stručna služba Saveza okupljena oko Ureda Saveza, a sačinjavaju je zaposlenici i volonteri.

Kako bi lakše ostvarivale i upravljale resursima potrebnim za ostvarivanje programa te zajednički nastupale prema partnerima u lokalnoj sredini izviđačke udruge se mogu udružiti u zajednicu izviđačkih udruga. Zajednice najčešće okupljaju izviđačke udruge određenog zemljopisnog područja – grada ili županije.

Program Saveza izviđača Hrvatske nudi svoju odgojno-obrazovnu ponudu djeci i mladima prema programskim sekcijama (dobnim skupinama). Svaka sekcija okuplja djecu ili mlade ovisno o njihovom uzrastu odnosno njihovom razvoju te koristi odgojno-obrazovne metode i oblike primjerene uzrastu i stupnju razvoja svojih članova.

Svaka programska sekcija ima i svoj voditeljski tim odgovoran za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva programa i sigurnost djece i mladih na izviđačkim aktivnostima. Broj izviđačkih voditelja u voditeljskom timu sekcije ovisi o broju članova u pojedinoj sekciji, organizacijskoj strukturi te raspoloživom broju volontera, no uvijek mora biti dovoljan za osiguravanje sigurne i kvalitetne aktivnosti za djecu i mlade.

Izviđačka udruga je udruga osnovana prema Zakonu o udrugama, koja ostvaruje ciljeve Izviđačkog pokreta i Saveza izviđača Hrvatske te je ostvarila uvjete za članstvo u Savezu izviđača Hrvatske. Udruga okuplja djecu i mlade te odrasle koji u ulozi voditelja ili volontera pomažu u ostvarivanju ciljeva pokreta. Uz vodstvo udruge prema odredbama Zakona o udrugama, izviđačka udruga članica Saveza ima i glavnog programskog voditelja. Ovisno o veličini udruge i potrebama učinkovitog djelovanja voditelj udruge može imati na raspolaganju, i tim suradnika sastavljen od volontera iz redova roditelja, bivših članova, prijatelja izviđačke organizacije i ostalih članova zajednice u kojoj izviđačka udruga djeluje.