Članovi SIH-a mogu biti pravne (udruge) i fizičke osobe (pojedinci), koje članstvo u SIH-u ostvaruju putem članstva u izviđačkoj udruzi koja je kao pravna osoba članica SIH-a.

Izviđačkom udrugom SIH-a može postati svaka udruga koja prihvaća Statut SIH-a, pod jednakim uvjetima, propisanima Statutom i općim aktima Saveza.

Članstvo u SIH-u može biti redovno ili pridruženo.

Za ostvarenje redovnog članstva u SIH-u za izviđačku je udrugu nužno:
– prihvaćanje Svrhe, Načela i Metode Izviđačkog pokreta i SIH-a navedenih ovim Statuta, te njihovo poštivanje,
– nezavisno, nepolitičko, volontersko, moralno i učinkovito djelovanje udruge,
– otvorenost za učlanjenje svih koji prihvaćaju Svrhu, Načela i Metodu Izviđačkog pokreta,
– pokazati da je po kvaliteti svog vodstva, naobrazbi voditelja, brojnosti svog članstva i resursa, samodostatna i sposobna pružiti prikladnu uslugu svojim članovima, te prihvatiti sve obveze izviđačke udruge.

Pridruženo članstvo u SIH-u mogu ostvariti izviđačke udruge koje:
– prihvaćaju Svrhu, Načela i Metodu Izviđačkog pokreta i SIH-a,
– djeluju nezavisno, nepolitički, volonterski, moralno i učinkovito,
– su otvorene za učlanjenje svih koji prihvaćaju Svrhu, Načela i Metodu Izviđačkog pokreta, a ako imaju posebne uvjete kod učlanjenja koji su vezani za podrijetlo, spol, vjeroispovijest ili druga osobna obilježja, za to moraju dobiti odobrenje nadležnog tijela ili dužnosnika SIH-a,
– imaju odluku i vjerodostojan plan nadležnog tijela udruge za uspostavu potrebne kvalitete vodstva, naobrazbe voditelja, brojnosti članstva i resursa, kako bi udruga postala samodostatna i sposobna pružiti prikladnu uslugu svojim članovima, te prihvatila sve obveze udruge-članice.

Fizičke osobe samostalno donose odluku o vrsti članstva u SIH-u, a redovno članstvo ostvaruju pojedinci koji u cijelosti prihvaćaju obveze članstva u Izviđačkom pokretu, što iskazuju davanjem Zavjeta.

Redovni članovi SIH-a su članovi WOSM-a.

Pridruženo članstvo u SIH-u ostvaruju pojedinci koji podupiru djelovanje Izviđačkog pokreta ili djelomično prihvaćaju obveze članstva u Izviđačkom pokretu.

Pridruženi članovi SIH-a nisu članovi WOSM-a.

Maloljetne osobe ne mogu postati članovi SIH-a bez suglasnosti roditelja ili skrbnika.