Djeca i mladi u Savezu izviđača Hrvatske ostvaruju Program organiziranim stjecanjem i primjenom znanja, vještina i iskustava te ispunjavanjem odgojno-obrazovnih ciljeva razrađenih kroz niz praktičnih zahtjeva prilagođenih njihovoj starosnoj dobi.

Dobne skupine koje obuhvaćaju djecu i mlade su:

  • pčelice i poletarci, (djeca uzrasta učenika nižih razreda osnovne škole, 6 -11 godina)
  • planinke i izviđači, (djeca uzrasta učenika viših razreda osnovne škole, 10 -15 godina)
  • planinke-istraživačice i izviđači-istraživači (mladi uzrasta učenika srednjih škola, 14 – 18 godina)

Punoljetne mlade članove, ovisno o njihovoj ulozi u organizaciji, nazivaju se:

  • starije istraživačice i stariji istraživači – roveri (mladi članovi patrola, 18 – 25 godina),
  • brđanke i brđani (izviđački voditelji i članovi klubova brđana, 18 – 29 godina).

Odrasle članove, stare 30 ili više godina nazivamo:

  • starije brđanke i stariji brđani (seniori)

Polazeći od osobina pojedine dobne skupine djece i mladih, za svaku su utvrđeni odgovarajući sadržaji, oblici i metode rada, kao i posebnosti u načinu organiziranja, sukladno Statutu i Programu Saveza izviđača Hrvatske.