Svijet je granica

Ekspedicija na obližnju planinu ili bivak na drugom kraju Hrvatske, rafting, Roverway*,… ; u svakoj aktivnosti članovi stari od 16 do 20 godina mogu „izbrusiti“ svoje vještine i istražiti nove, u  skadu sa željama i talentima. I to u dobrom društvu, bilo sa patrolom bilo s grupom izviđača iz Švedske s kojima su se sprijateljili na zadnjem Jamboreeu*. A baš kao što tada počinje „pravi“ život – rade se prvi poslovi, upisuju se fakulteti… tako članovi i izviđački „odrastaju“. Aktivnosti provode sve samostalnije (uz odrasle voditelje koji ih „gnjave“ kao savjetnici), a  i sami počinju voditi mlađe patrole ili jata pripremajući se tako za „ozbiljan“ svijet.

*Roverway  – međunarodna aktivnost mladih od 16.-22. godine.

*Jamboree – međunarodno okupljanje izviđača iz cijelog svijeta, održava se svake 4 godine, iduće je 2019. u Sjevernoj Americi.