Volontiranje u Savezu izviđača Hrvatske

Privlači vas volonterski rad u Savezu izviđača Hrvatske, no niste sigurni imate li znanja i vremena za to?

U izviđačima možete volontirati na razne načine, od jednostavne “dodatne ruke” pri pripremi i provedbi izviđačkih radionica, pa pomoći izviđačkim voditeljima u podučavanju djece i mladih izviđačkim znanjima i vještina, do toga da sami postanete izviđački voditelj osposobljen za organiziranje izviđačkih aktivnosti za djecu i mlade u prirodi.

Što odabrati? Ovisi o tome koliko svog slobodnog vremena možete i želite izdvojiti za volontiranje…

Zakonski okvir volontiranja

Posebnosti volontiranja u izviđačkom pokretu

Volontiranje koje uključuje rad s ljudima uvijek je zanimljivo i dinamično, a također i motivirajuće, jer znati da si nekome pomogao pruža osjećaj ispunjenja i zadovoljstva.

Posebnost izviđačkog pokreta je upravo ta što veliki broj volontera radi izravno s djecom i mladima, a upravo su ti volonteri i najvažniji za ispunjavanje ciljeva pokreta. Ipak, volontiranje s djecom zahtijeva posebnu edukaciju volontera, kao i pažljivi izbor osoba kojima će u njihovom volonterskom radu izviđački pokret povjeriti djecu i mlade.

Zakonu o volonterstvu također ističe te elemente kao obvezu organizatora volontiranje.

Iako postoje i prilike za volontiranje na samo jednoj izviđačkoj aktivnosti kao pomoćnik ili jednostavno „dodatne ruke”, većina uloga izviđačkih voditelja zbog odgovornosti koju nose zahtijeva određeno vrijeme za pripremu i analizu nakon aktivnosti.

Uz nacionalne i regionalne izviđačke aktivnosti, izviđačke udruge provode i svoje vlastite. Korisnici volontiranja – djeca i mladi, članovi izviđačkih udruga – imaju, uz redovne tjedne radionice, otprilike dvije aktivnosti u prirodi mjesečno i dvije višednevne aktivnosti godišnje – zimovanje (5-8 dana) i logorovanje (10-14 dana).

Kada se zbroji vrijeme potrebno za pripremu i izvedbu tjednih radionica, terenskih aktivnosti i višednevnih aktivnosti, svaki izviđački voditelj godišnje utroši najmanje 400 volonterskih sati, ne računajući vrijeme za osobnu edukaciju i osposobljavanje. U prosjeku, to je nešto više od jednog sata dnevno, iako je zadovoljstvo koje se dobiva pomažući djeci i mladima na aktivnosti neizmjerno veće.

Za razliku od volontiranja na aktivnostima koje su kratkog trajanja (1-20 dana), veliki broj izviđačkih voditelja volontira kontinuirano između 3 i 5 godina.

To ne treba čuditi, jer izviđački pokret ostvaruje svoj cilj kroz usvajanje određenog sustava vrijednosti za što je, naravno, potrebno određeno vremensko razdoblje i zajednički život u grupi vršnjaka uz podršku odraslih voditelja. Za stvaranje odnosa povjerenja i suradnje između djece i odraslih potrebno je da ista grupa voditelja radi s djecom i mladima najmanje jedan programski ciklus, iako nije neuobičajeno da isti voditeljski tim planira i organizira i nekoliko desetaka programskih aktivnosti i ciklusa.

Obveza edukacije i osposobljavanja za izviđačke voditelje postoji još od 1920. godine. Iako se sadržaj i program obuke mijenjao u skladu s društvenim napretkom, obveza edukacije volontera koji su u izravnom kontaktu s djecom i mladima nikada nije prestala postojati.

Svaka nacionalna izviđačka organizacija ima razvijen vlastiti sustav edukacije i obuke izviđačkih voditelja za sve razine voditeljskih uloga prema svojim potrebama. Za razinu voditelja izviđačkih sekcija, udruge i trenera izviđačkih voditelja razvijen je međunarodni izviđački „Wood Badge” standard WOSM-a. Svjetska organizacija izviđačkog pokreta redovito prati trendove te organizira seminare za osobe nadležne za edukaciju volontera u nacionalnim organizacijama, a njeno partnerstvo s UNESCO-m doprinosi kvaliteti edukacije voditelja u izviđačkom pokretu.

Predstavnici Saveza izviđača Hrvatske sudjeluju u projektu Vlade RH „Razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira”, unutar kojeg se razvijaju kvalifikacije za izviđačke voditelje. Nacionalni kvalifikacijski okvir je sustav vrednovanja formalno, neformalno i informalno stečenih kompetencija, koji omogućuje društvenu valorizaciju znanja i vještina stečenih volonterskim radom, što značajno pomaže mladim volonterima pri zapošljavanju ili obavljanju profesionalnih zadataka.

Kako bi uspješno odgovarali na potrebe djece i mladih, koje se sve brže mijenjaju, izviđački voditelji redovito unapređuju svoja znanja i vještine te izmjenjuju iskustva i ideje s drugim voditeljima. Savez izviđača Hrvatske svake godine organizira razne oblike obuke i edukacije namijenjene usavršavanju znanja i vještina volontera.

Sustav licenciranja izviđačkih voditelja omogućava svakom voditelju nakon uspješno svladane jedne voditeljske uloge, prelazak na drugu ulogu prema svojim afinitetima. Time se otvara mogućnost za svladavanje novih izazova i zahtjevnijih zadataka, što uključuje i stjecanje novih znanja, vještina i kontakata.

Mogućnosti napredovanja i usavršavanja odlična je motivacija za volontiranje, naročito za mlađe voditelje na početku poslovne karijere.

Smjernice za volontere

Svi postupci koje tijekom rada s djecom i mladima izviđački voditelji primjenjuju trebaju se voditi i usmjeravati prema potrebama djeteta. Voditelji trebaju biti svjesni da određeni postupci, kao što je pružanje utjehe (tješenje) tužnog djeteta, izvađeni iz konteksta mogu biti negativno protumačeni te dovesti do podizanja neosnovane optužbe protiv voditelja za neprikladno ponašanje. Voditelji trebaju biti svjesni opasnosti previše prisnog i nepromišljenog zbližavanja s djecom i mladima koji su im povjereni te trebaju nastojati osigurati da svojim stavovima i postupcima u svakom trenutku:

 • ne dovode do gubitka povjerenja djece i mladih, njihovih roditelji i kolega voditelja.

 • ne pružaju neprikladna znanja ili neželjenu interakciju s djetetom koja može povrijediti dijete ili mladu osobu.

 • ne nastoje kontrolirati i stvoriti ovisnost o voditelju kod djeteta ili mlade osobe.

 • poštuju osobne i seksualne granice drugih.

 • ne sudjeluju u seksualno provokativnim igrama, razgovorima ili postupcima.

 • ne sudjeluju u neprimjernom dodirivanju bilo kojeg oblika.

 • ne izražavaju seksualno sugestivne komentare, čak ni u zabavi.

Načela dobre prakse

– prilikom rada s djecom i mladima, izviđački voditelj treba osigurati postojanje otvorenog okruženja. Ako se pojavi situacija u kojoj je potrebna određena količina privatnosti (npr. disciplinski problem ili liječenje ozljeda), neka uvijek netko bude pored vas ili budite sigurni da su ostali informirani, u dosegu vidljivosti, a po mogućnosti i čujnosti. Kakogod iskrena bila vaša namjera, izviđački voditelj ne bi trebao biti ‘one-man-band’ i samostalno voditi sastanak ili aktivnosti. Vrlo je važna prisutnost druge odrasle osobe kao osiguranje da nećete biti optuženi za neprikladno postupanje.

– postoje situacije u kojima se voditelji pridruže u igrama ‘da bi se izjednačili broj sudionika’, da bi potakli ostale na sudjelovanje ili osvježili igru ili aktivnost. Iako se svi zabavljaju i nije učinjeno nikakvo zlo, postoji određena razina rizika povezana s takvim aktivnostima. Sve što je potrebno da se ‘zabava’ pretvori u ‘ozbiljnu situaciju’ je da mlada osoba bude povrijeđena, ili nagovijesti da je bila neprimjereno dodirivana. Voditelji ne smiju sudjelovati u psinama i podvalama prema mladima članovima. Dakle, savjet je – organizirajte, nadzirite, pratite i uživajte promatrati dječju zabavu!

– način na koji govorite djeci i mladima o sebi ili drugima može stvoriti pozitivnu atmosferu i podršku. Neprimjeren komentar, prijedlog ili humor može rezultirati povrjeđivanjem i zbunjivanjem djece. Izbjegavajte davanje sugestivnih ili opscenih primjedbi u nazočnosti mladih. Održavanje vašeg razgovora na razini odgovarajućoj dobi djeteta izbjeći će te nanošenje boli i pogrešne interpretacije vaših namjera te pružiti pozitivan primjer djeci i mladima.

– dobra je praksa imati spolno mješovito vodstvo koje je u stanju nositi se s izvanrednim okolnostima, nezgodama ili sporovima, kako bi se osujetile eventualne optužbe za neprimjereno ponašanje izviđačkih voditelja kada se bave s članovima suprotnog spola. Također, u nekim situacijama djeca i mladi osjećat će se ugodnije imaju li mogućnost potpore voditelja istog spola.

– djeca i mladi ponekad mogu idealizirati ili se zaljubiti u izviđačkog voditelja. Takve situacije treba obazrivo rješavati kako ne bi izazvale osjećaj odbacivanja ili ohrabrenja kod mladih. U takvim slučajevima koristite pomoć drugih voditelja, jer će to doprinijeti da se izbjegne bilo kakva pogrešna percepcija poticaja s vaše strane. Na ljudske emocije mogu utjecati traume, stres, žalost i mnogi drugi uzroci. Ako je potrebno razgovarajte s pouzdanom odraslom osobom. Izbjegavajte uključivati mlade u razgovore o vašim emocionalnim problemima.

– ovo je vjerojatno najvažnija točka preporuke: uzmite u obzir svaku situaciju zasebno. Iako se vaše namjere temelje na bezazlenim i nesebičnim motivima, u slučaju da dvojite o tome kako se vaši postupci mogu protumačiti, odaberite sigurniji smjer djelovanja.

– u slučaju bilo kakve optužbe za neprimjereno ponašanje. Važno je razumijevanje da su vaši motivi djelovanja vođeni potrebama djeteta te da su vaši postupci otvoreni i pozitivni.

Volonterske uloge u Savezu izviđača Hrvatske

Volonterske uloge u Savezu izviđača Hrvatske mogu se svrstati u tri kategorije:

Statusne ili statutarne uloge obično su određene statutom udruge. Najčešće statusne uloge su

 • članovi i članice udruge te
 • članovi tijela upravljanja udruge (dužnosnici).

U statusne uloge se može još ubrojiti i predsjednik udruge, tajnik, blagajnik, osoba ovlaštena za zastupanje udruge, počasni članovi i sl.

Ako udruga u svom Statutu ima definirane i uloge izviđačkih voditelja odgovornih za provedbu i koordinaciju programa i sekcija onda su to i statusne uloge.

Trajanje ovih uloga određeno je u Statutu udruge uvjetima članstva i trajanja mandata.

Programske uloge vezane su uz programe koje udruga provodi, pa tako u ovoj kategoriji možemo razlikovati dvije potkategorije:

 • Uloge vezane uz aktivnosti i projekte izviđačke udruge koje ovise o oblicima provedbe programa i projektima udruge, npr. voditelj projekta, voditelj radionice, pratitelj ekipe, savjetnik na projektu, vođa zimovanja, pomoćnik starješine logorovanja, načelnik akcije, starješina akcije, koordinator projektnih aktivnosti, vozač, konačar, sudac na orijentacijskom natjecanju, animator, pomoćnik i sl. To su u pravilu kraće uloge koje traju koliko traje i aktivnost ili dio aktivnosti u kojem je ta uloga potrebna.
 • Uloge vezane uz Program Saveza izviđača Hrvatske za koje Savez izdaje voditeljske licence, u skladu sa svojim obvezama kao članice WOSM-a.

Pojedine programske uloge mogu biti ujedno i statusne uloge ako su definirane Statutom udruge, npr. starješina odreda, načelnik odreda, starješina/vođa družine i sl. U takvim slučajevima važno je razlikovati koji zadaci i obveze proizlaze iz Statuta, a koji iz programa (aktivnosti i projekata); te voditi računa da ne dođe do preklapanja ovlasti ili preopterećenja pojedinog nositelja uloga.
Popis programskih uloga je vrlo dugačak i ovisi o kreativnosti i poslovima potrebnim za pripremu i izvođenje aktivnosti ili projekta udruge.

Važno je zapamtiti da uz sve ove aktivne uloge postoji i jedna vrlo bitna „pasivna” programska uloga – korisnik.

Radne uloge ovise o pravnoj regulativi Republike Hrvatske, odnosno o vrsti ugovora koje udruga sklapa s izvođačima. To mogu biti;

 • zaposlenici na određeno ili neodređeno vrijeme,
 • honorarni suradnici angažirani prema ugovoru o djelu ili
 • volonteri.

Volonteri ne primaju naknadu za svoj rad, za razliku od ostalih radnih uloga, no imaju pravo na nadoknadu troškova koji nastanu zbog volontiranja.

Trajanje ovih uloga određeno je ugovorom koje izvođač sklapa s udrugom.

Licence izviđačkih voditelja u Savezu izviđača Hrvatske

Programski suradnik

Programski suradnik

odrasla osoba ili mladi voditelj koji pomažu voditeljskom timu i članovima sekcije u ostvarivanju programa te organizaciji i provedbi izviđačkih aktivnosti

Asistent voditelja sekcije

Asistent voditelja sekcije

odrasla osoba (iznimno mladi voditelj) osposobljen za planiranje, organiziranje i provedbu izviđačkih aktivnosti

Voditelji sekcija

Voditelji sekcija

odrasla osoba odgovorna za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva programske sekcije te planiranje, ostvarivanje i analizu programskih ciklusa

Instruktor – voditelj programa

Instruktor – voditelj programa

odrasla osoba odgovorna za koordinaciju rada i aktivnosti sekcija, podršku voditeljima sekcija i njihovim timovima, planiranje i provedbu aktivnosti i projekata, evaluaciju, analizu rada udruge i ostvarivanja ciljeva programa

Asistent trenera voditelja

Asistent trenera voditelja

odrasla osoba odgovorna za pripremu i provedbu programa i aktivnosti osposobljavanja izviđačkih voditelja

Trener voditelja

Trener voditelja

odrasla osoba odgovorna za osmišljavnje i unapređenje sustava osposbljavanja izviđačkih voditelja

Preporuke dobre prakse volontiranja u izviđačkom pokretu