U 2018. godini Savez izviđača Hrvatske ostvaruje svoje programske ciljeve i Svrhu Izviđačkog pokreta kroz 3 programa i niz nacionalnih i regionalnih aktivnosti.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA I POTPORE IZVIĐAČKIM VODITELJIMA I VOLONTERIMA

OSNOVNI CILJEVI PROGRAMA:

·        doprinijeti zapošljivosti mladih osoba (osigurati mladim osobama znanje, vještine i kompetencije za izvođenje aktivnosti, projekata i programa izviđačkih udruga; unaprijediti prezentacijske i liderske vještine kod mladih osoba; preuzimanje odgovornosti i inicijative za dostizanje osobnog ili kolektivnog cilja)

·        povećati broj mladih volontera na razini Republike Hrvatske (uključiti čim više mladih osoba s ravnomjernom zastupljenosti iz svih dijelova RH; razviti suradnju u području neformalne edukacije s izviđačkim organizacijama iz zemalja EU; promovirati volontiranje kao doprinos razvoju pojedinaca i zajednice)

AKTIVNOSTI:

·        Trening za mlade voditelje

·        Trening za odrasle voditelje

·        Šumska škola Saveza izviđača Hrvatske (praktična primjena znanja i vještina stečenih na prethodnim vikend treninzima – sve razine)

·        licenciranje izviđačkih voditelja – kontinuirano na regionalnoj i nacionalnoj razini

·        Susret operativnih voditelja SIH-a (vikend trening mladih voditelja)

·        Savjetovanje odraslih voditelja SIH-a (vikend trening i savjetovanje odraslih voditelja)

·        pilot-projekt „Zagrebački izviđački klub“ – kontinuirano na regionalnoj razini

PROGRAM MOBILNOSTI I SURADNJE MLADIH

OSNOVNI CILJEVI PROGRAMA:

·        osigurati veću mobilnost i suradnu mladih te osoba koje rade s mladima – youthworkeri (omogućiti sudjelovanje grupama mladih na europskim i svjetskim izviđačkim okupljanjima i treninzima u sklopu programa EU; uspostaviti snažnije partnerstvo s Europskom skautskom regijom WOSM-a)

·        poboljšati kvalitetu rada s mladima (doprinijeti osmišljavanju i izradi kvalitetnijih programa namijenjenih mladima; redovito sudjelovati u procesima donošenja odluka na međunarodnoj razini vezanih za neformalni odgoj i obrazovanje mladih)

AKTIVNOSTI:

·        organizacija i provedba 16. European Guide and Scout Conference u Splitu 2019.

·        priprema odlaska hrvatskog kontigenta na 24. World Scout Jamboree u SAD-u 2019.

·        izrada GoScoutingCroatia! aplikacije za suradnju sa stranim skautima

·        sudjelovanje hrvatskog kontigenta na Rowerway-u u Nizozemskoj 2018.

·        sudjelovanje hrvatskog kontigenta na Central European Jamboree u Mađarskoj 2018.

·        sudjelovanje hrvatskog kontigenta na Smotri Saveza izviđača Makedonije u 2018.

·        održavanje JOTA/JOTI – aktivnosti WOSM-a na razini Hrvatske u 2018.

PROGRAM „AKTIVNI U ZAJEDNICI“

OSNOVNI CILJEVI PROGRAMA:

·        omogućiti dostupnost izviđačkog programa u svim dijelovima RH (kontinuirano razvijati nove oblike suradnje SIH-a, partnerskih OCD-a s JLS; pružiti mogućnost uključivanja većem broju djece i mladih u aktivnosti namijenjene očuvanju prirodne i kulturno-povijesne baštine kraja)

·        doprinijeti poboljšanju sustava djelovanja u hitnim situacijama (osnažiti suradnju s relevantnim institucijama i udrugama u području djelovanjaa u hitnim situacijama – DUZS, Civilna zaštita, ERIPIO, HCK, HGSS)

·        promicanje volonterstva kao oblika aktivnog sudjelovanja u zajednici (organizacija i katalogizacija aktivnosti za zajednicu koje provodimo u suradnji s JLRS)

AKTIVNOSTI:

·        redovno osvježivanje baze volontera za reagiranje u hitnim situacijama; održavanje pokazne vježbe

·        izvođenje projekta „Betlehemsko svjetlo mira“ u 2018. godini, u suradnji s vjerskim zajednicama; korištenje interaktivne mape praćenja širenja svjetla diljem RH

·        kontinuirano održavanje aktivnosti u suradnji s JLS na projektu „Let’s Empower ‘Em“

·        potpisivanje sporazuma s JLRS u brendiranju „Gradovi i općine prijatelji izviđača“

·        redovno djelovanje u Američkoj gospodarskoj komori u RH (AmCham) te Njemačko-hrvatskoj gospodarskoj komori

·        održavanje 12. Zborovanja Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu, 18. – 20.05.2018.

·        Izviđačka liga SIH-a (niz izviđačkih natjecanja namijenjenih učenicima viših razreda osnovne škole te mladima) u 2018. godini

·        Jesenske igre poletaraca (odvijanje aktivnosti na razini regija SIH-a) u 2018. godini

·        Državna izviđačka olimpijada (izviđačko natjecanje namijenjeno mladima) u 2018. godini