Instalacija i spajanje

Za IRC vam je potreban poseban program s kojim ćete se spojiti na kanal. Najnoviju verziju programa za PC i Mac možete skinuti s ovih linkova. mIRC v7.32 —> program za PC Colloguy v2.4.2 —> program za Mac (samo za OS X 10.7 Lion, starija verzija radi i na starijim sustavima – Colloguy v2.3 )

Upotreba mIRC-a

Dakle, ako ste instalirali program mIRC s Interneta na svoje računalo, pratite naša uputstva za pravilno konfiguriranje…

Uobičajeno se spojite na Internet.

Pokrenite mIRC program dvostrukim klikom na njegovu ikonu.

Pokrenut će se mIRC program i ugledat ćete uvodnu naslovnu stranu sa slikom autora programa i glavne napomene o programu. Na toj prvoj postavi koju ugledate, nemate ništa bitnoga već trebate produžiti dalje.Otvorio Vam se mIRC Setup u kojemu trebate podesiti parametre i to ovim redoslijedom:

1.) Upisite svoje puno ime i prezime (ipak preporučam upisivanje nadimka zbog sigurnosti)

2.) Upišite svoj e-mail

3.) Upišite svoj nadimak pod kojim ćete razgovarati sa drugima.

4.) Rezervni nadimak, ako bi prvoizabrani bio zauzet.

5.) Sad kliknite na zvjezdicu kako bi vam se otvorio drugi dio Setupa.

6.) Mišem kliknite na Add i u okvir koji Vam se otvori morate upisati:

Description: ScoutLink
IRC-Server: chat.scoutlink.net (ili neki drugi server iz popisa)

Nakon toga kliknite na Add i time se ponovo vračate u mIRC Setup.

7.) Nakon što ste sve ovo popunili kliknite na ‘Connect to Server’ (pazite da je selektirano ime servera ScoutLink). Time se spajate na ScoutLinkov server. Tijekom spajanja ispisivat će Vam se stavke na izvještajnom prozoru Status.

Otvorit će se prozor s popisom kanala, no vi ga slobodno zatvorite (trajno ga možete isključiti u Tools/Options) i u komandnoj liniji prozora Status upišite /join #croatian i kliknite ENTER. Otvorit će se novi prozor kanala#croatian (službeni kanal hrvatskih izviđača) u kojem možete razgovarati s drugima. Imena sudionika kanala nalaze se u desnoj strani prozora.

Svaki put kada pokrenete program nastavljate s priključivanjem na kanal od točke 7. Ako želite nešto reći sudionicima kanala samo to napišite u red na dnu prozora i kliknite ENTER.

I TO JE TO !!! Kako bi izašli iz kanala samo zatvorite prozor.
Opis prozora

1. Spajanje/prekidanje veze sa serverom koji je namješten u Opcijama
2. Lista otvorenih prozora – Status koji je stalno otvoren, te prozori kanala i privatnih prozora
3. Opcije (prozor u kojem dodajete servere, određujete svoj nick i dr.)
4. Favorite kanali – vaš popis najčešćih kanala (mIRC ima svoj popis, ali ga možete promijeniti)
5. Popis kanala – možete zatražiti popis aktivnih kanala sa servera kojem ste pristupili. Moguće je namještati neke parametre za prikaz, kao najmanji br. sudionika (pazite, lista može biti dugačka)
6. Skripte – mIRC ima mogućnost pisanja skripti koje olakšavaju rad (ne treba se upisivati masu komandi)…

mIRC (kao i sam IRC) nudi još puno sitnih detalja, kao automatizacija nekih radnji, razgovor u “četiri oka” (samo vi i sugovornik vidite razgovor), korištenje različitih skripti za lakši rad, registraciju vašeg nicka i puno drugih stvari, no vama prepuštamo da sve to sami otkrijete.

Postoji i službena stranica s često postavljanim pitanjima na www.mirc.com/faq.html.

Ugodni razgovori!

I još jedna sitnica. Postoji mnogo kanala s različitim tematikama i ljudima od kojih su neki tamo već godinama stalni posjetioci. Možete sudjelovati u diskusiji na tim kanalima, no uvijek se pridržavajte bontona. Naime, koliko god vam može razgovor izgledati prisan s nekim putem Interneta zapamtite da vi te ljude zapravo ne poznajete.