Savez izviđača Hrvatske bit će domaćin zajedničke aktivnosti WOSM-a i WAGGGS-a „Network Meeting of Scout Representatives in National Youth Councils“ u 2014. godini.

Prema odluci zajedničkog koordinativnog tijela WOSM-a i WAGGGS-a, domaćin zajedničke aktivnosti Europske skautske regije „Network Meeting of Scout Representatives in National Youth Councils“ u 2014. godini bit će Savez izviđača Hrvatske.Susret izviđačkih predstavnika u nacionalnim savjetima mladih organizirat ćemo zajedno s timom koji se u WOSM/WAGGGS-u bavi politikom za mlade i osnaživanjem uloge mladih. Cilj aktivnosti je opskrbiti sudionike znanjima i vještinama kako bi što kvalitetnije zastupali interese izviđačkog pokreta u nacionalnim savjetima mladih.

Aktivnost će okupiti oko 60 mladih voditelja iz svih zemalja Europske unije, ali i šire. Kao prednost za domaćinstvo isticali smo upravo naš potencijal da „privučemo“ članove iz jugoistočne Europe, koji rjeđe dolaze na ovu aktivnost.

Međunarodni susret bit će dobra prilika da dodatno razvijemo našu suradnju s nadležnim ministarstvima i ostalim tijelima državne uprave, ali i donatorima.