P2160850Predstavnici SIH-a sudjelovali su na skupu izviđačkih predstavnika u nacionalnim tijelima mladih (Network Meeting of Scout Representatives in National Youth Councils). Skup je namijenjen izviđačima koji predstavljaju organizaciju u vanjskim forumima (krovne udruge, savjetodavna tijela, međunarodne udruge…). Budući da smo iduće godine domaćini skupa, ovaj puta morali smo “ostaviti trag”.U zajedničkoj organizaciji WOSM-a i WAGGGS-a u Beču je od 15. do 17. veljače održan “Network Meeting of Scout Representatives in National Youth Councils”, na kojemu je sudjelovalo preko 50 predstavnika nacionalnih izviđačkih organizacija iz tridesetak europskih zemalja, a među njima i četiri predstavnika SIH-a (Bojan Smode, Jelena Drndić, Boris Vujnović te Boris Krajinović). Predstavnici nacionalnih organizacija bili su izviđači koji su u svojim organizacijama zaduženi za vanjske odnose. Sudionicima su predstavljeni novi europski programi za mlade, kao i nove mogućnosti dobivanja potpora izviđačkim aktivnostima te značajnijeg sudjelovanja izviđača u društvu. Na kraju susreta, uoči zatvaranja, naša je delegacija održala kratku prezentaciju pod nazivom “5 razloga zašto morate doći u Hrvatsku slijedeće godine”.

Predstavljajući jedan od malobrojnijih europskih saveza, iz zemlje u kojoj briga o pravima i mogućnostima mladih tek postaje tema kojoj se temeljito pristupa, SIH-ova delegacija imala je priliku naučiti mnogo korisnih stvari od iskusnijih europskih kolega, te je kući ponijela ideje za buduće aktivnosti.

Obzirom da se Network Meeting 2014. održava u Hrvatskoj, kada ćemo imati priliku ugostiti izviđače iz cijele Europe, obveza nam je da do tada s dodatnim naporima poradimo na mogućnostima koje se nude mladima u Hrvatskoj kako bismo našim kolegama pokazali potencijale koji se nalaze u izviđačkim kadrovima u SIH-u.

Boris Krajinović