zdravstveni-odgoj-prezentacija1Prezentacija s radionice “Zdravstveni odgoj i izviđači“, održane na Savjetovanju odraslih voditelja SIH-a u Dugoj Resi 2. i 3. ožujka. 2013. godine. Radionicu je vodila dopredsjednica Saveza Gorana Kukić, a veliki interes sudionika pokazuje da ova tema pruža veliki potencijal u promoviranju ciljeva izviđačkog pokreta.
Pozivamo sve pojedince i udruge, da svoje ideje i projekte vezane na temu Zdravstvenog i Građanskog odgoja dostave u Ured SIH-a. Sažetak pristiglih materijala objaviti ćemo na internetskim stranicama Saveza.