e8270f80-31f1-4553-9829-fb593e10f8dbIzviđači su ponovo u prilici biti dio važnog savjetodavnog tijela Vlade RH, nadležnog za suradnju između tijela državne uprave i udruga civilnog društva! Do 22. travnja traju izbori za članove Savjeta za razvoj civilnoga društva. Bira se 12 članova Savjeta iz udruga civilnog društva,

odnosno po jedan član iz svakog područja djelovanja (sektora):

 • – demokratizacija, vladavina prava, te razvoj obrazovanja,

 • – djelovanje mladih,

 • – djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata,

 • – kultura,

 • – skrb o djeci,

 • – skrb o osobama s invaliditetom,

 • – socijalna skrb,

 • – sport,

 • – tehnička kultura,

 • – zaštita i promicanje ljudskih prava,

 • – zaštita okoliša i održivi razvoj,

 • – zaštita zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja.

 Savez izviđača Hrvatske istaknuo je kandidatkinje u području Skrb o djeci:

 • – kandidatkinja za člana: Gorana Kukić, dopredsjednica Saveza

 • – kandidatkinja za zamjenicu: Tea Jelković, članica Vijeća Saveza

Životopise i motivacijska pisma kandidatkinja možete vidjeti na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade RH.

Svaka udruga može glasovati samo za jedan par kandidat-zamjenik. Glasački listić možete vidjeti ovdje. Pažljivo proučite napomene na drugoj strani listića! Uz glasački listić, potrebno je priložiti i izvod iz Registra udruga RH, kao dokaz da udruga djeluje u području za koje glasuje.

Popunjeni glasački listić zajedno s izvodom potrebno je najkasnije do 22. travnja poslati na:

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge

Radnička cesta 80/V

10000 Zagreb

s naznakom „GLASOVANJE ZA ČLANOVE SAVJETA“

 

Savjet za razvoj civilnoga društva je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje djeluje na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, na provođenju Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, razvoju filantropije, socijalnog kapitala, partnerskih odnosa i međusektorske suradnje.

Savjet ima 27 članova, i to: 12 predstavnika nadležnih tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, 12 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva i 3 predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca. Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se na 3 godine i mogu biti ponovno imenovani.

Bojan Smode, glavni načelnik