“The Essential characteristics of Scouting”

Hrvatski prijevod WOSM-ovog dokumenta “The Essential Characteristics of Scouting” objavljen je u online knjižnici WOSM-a

Na incijativu Milene Pečarski kordinatorice Radne grupe za edukacijske metode eurospke regije WOSM-a objavljen je prvi SIH-ov prijevod WOSM-ove literature na hrvatskom jeziku – “Temeljne osobine izviđačkog pokreta”.

Svrha WOSM-ove online knjižnice je podrška razmjeni i prijevodu dokumenata WOSM-a i njegovih regija, te promocija korištenja WOSM-ovih programskih dokumenta i ostalih publikacija na više jezika. Oskoro se očekuje objava i ostalih prijevoda WOSM-ovih dokumenata i publikacija nacionalnih izviđačkih Saveza jugoistočne Europe.