Od 11.8. do 15.08. u Ljubljani održava se Svjetska izviđačka konferencija (WOSM-a) koje okuplja predstavnike izviđača iz svih zemalja svijeta u kojima su osnovani izviđači. Na samoj konferenciji u World Organization of the Scout Movement (WOSM) primljeni su novi savezi izviđači iz južnog Sudana i iz Monaca. Predstavnici Saveza izviđača Hrvatske (SIH) su Predsjednik SIH-a Željko Roglić, Načelnica za međunarodnu suradnju SIH-a Jelena Drndić i Lidija Pozaić Frketić članica SIH-a i uprave WOSM-a i kandidat za novu upravu WOSM-a. Na konferenciji sudjeluju i 5 volontera SIH-a (Koraljka OI Primorje, Lada SK Marjan, Helen-Marie OI Kamengrad, Nina OI Sirius i Selma OI Kalnik kao dio osoblja STAFF-a) pomoći organizatorima Savezu izviđača Slovenije (Zveza tabornikov Slovenije) koji je organizator i domaćin svjetske izviđačke konferencije.