InformacijeZbog velikog broja nezadovoljnih udruga. odlučeno je da se Šumska škola 2015. g. ipak neće održati!

Za sve informacije možete nazvati ured SIH-a. na tel: 01.4872.165 ili na e-mail: sih@sih.hr

InfoSIHte@m