Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Savezu izviđača Hrvatske (SIH) suglasnost za provođenje programa Izviđački put izazova u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao i za dokument Temeljne osobine izviđačkog pokreta. Pozitivno stručno mišljenje o tome dala je i Agencija za odgoj i obrazovanje.

Prema mišljenju Agencije, program Saveza izviđača Hrvatske ima cilj ponuditi djeci i mladima smislenu i kvalitetnu organizaciju slobodnog vremena u cilju ostvarivanja sretnijeg djetinjstva i razvijanje kvalitetnijih ljudskih odnosa i interakcija.

Stručnjaci smatraju da su programske aktivnosti sadržajno usmjerene na razvijanje životnih vještina i socijalnih kompetencija koje su predviđene i Nacionalnim okvirnim kurikulumom, a program djelomično usklađen sa sadržajima Nastavnog plana i programa za osnovne škole iz pojedinih predmeta (priroda i društvo, biologija, geografija, tjelesna i zdravstvena kultura).

Vrijednost Programa stručnjaci vide i u činjenici da osim pružanja podrške u školi u odgoju i obrazovanju mladih unaprjeđuje i kvalitetu života na razini cijele zajednice i doprinosi unapređenju komunikacije i razvijanju partnerskih odnosa s obiteljima i lokalnom zajednicom.

Program je trenutno u pilot fazi implementacije u osam odreda, a od rujna kreće implementacija za dobne kategorije poletaraca i vučića.

Darija Kralj

Tajnica, Savez izviđača Hrvatske