Croatian contigent je krenuo na put u daleki Japan gdje sudjeluju na 23rd World Scout Jamboree . Naš kontigent broji 18. čanova. Nadamo se da će nas redovito obavještavati o svojim aktivnostima…. pratite novosti na našoj FB stranici.