Svi članovi Hrvatskog izviđačkog kontingenta za Svjetsku skautsku smotru, veseli su se vratili s Jamboree-a, iz dalekog Japana!!!
Japanska avantura trajala je 16 dana a mladi su sudionici upoznali mnoštvo novih prijatelja, naučili hrpu novih igara, podijelili svoja znanja sa skautima cijelog svijeta.

Više o jamboree i fotografije na FB stranici Hrvatskog kontigenta koji je predstavljao SIH i Hrvatsku.