IMG_2050Šumska škola Zveze tabornikov Slovenije. Savez izviđača Hrvatske dobio je poziv, kojem smo se rado odazvali, da posjetimo Šumsku školu ZTS-a na Bohinju i sudjelujemo u dijelu programa koji oni nazivaju „Tržnica“.

Svake godine na tečaju za vođe i Woodbadge tečaju uprava njihove Šumske škole priprema takozvanu „Tržnicu“ na kojoj tečajcima predstavljaju djelovanje svoje organizacije, njezine organe, važne akcije i srodne organizacije s kojima žele veću i kvalitetniju suradnju. Kao jednu od potonjih organizacija prepoznali su Savez izviđača Hrvatske te je tako naša delegacija imala priliku dijelu sudionika predstaviti rad našeg Saveza, posebice naobrazbe.

Sudionici su iskazali interes i želju za zajednička logorovanja posebice na moru, sudjelovanje na našim orijentacijskim natjecanjima, točnije, kolima lige, a raspitivali su se i o Smotri SIH-a na koju bi vrlo rado voljeli doći.

„Tržnici“ je prisustvovao i sam vrh ZTS-a. Imali smo priliku porazgovarati sa starješinom njihovog Saveza, Jernejom Stritihom, načelnikom Domenom Uršičem i načelnicom za odgoj, naobrazbu te rad s odraslima Jonom Mirnik. Započeli smo dijalog o nekim zajedničkim inicijativama pri čemu je naglasak bio na suradnji oko ALT tečaja za više instruktore. Kako smo bili ograničeni s vremenom, dogovoreno je da će se razgovor nastaviti na sastanku Inicijative jugoistočne Europe na Ohridu krajem ove godine.

Jedna od predavačica na Šumskoj školi bila je i Veerle ‘Chip’ Haverhals, članica europske uprave WOSM-a. Odslušali smo dio njezinog predavanja o trogodišnjem planu WOSM-a za razdoblje 2014-2017 te nakratko popričali s njom o prilikama u našem Savezu.

Kao tečajci na Šumskoj školi sudjelovalo je i dvoje članova makedonskog saveza koji su došli tamo sa željom da stečena iskustva i pozitivne prakse prenesu na naobrazbu u svom Savezu. I njihovi komentari i utisci malo su nam pomogli da stvorimo sliku u glavi o tome kako ponovno pokrenuti i u kojem bi smjeru trebali krenuti s našom Woodbadge naobrazbom.

Sve u svemu za nas je to bilo jedno zanimljivo i korisno iskustvo te se nadamo kako nije posljednji put da nas naši susjedi pozivaju na jednu ovakvu vrstu događanja.

 

Helen-Marie Kerovec
Glavna načelnica SIH-a