mutnimob 488Nakon 8 nezaboravnih dana, 22.8. 2015., završila je ovogodišnja Šumska škola koja se održavala u Fužinama. Nova generacija mladih i odraslih voditelja vratila se u svoje udruge bogatija novim znanjima, vještinama i idejama za rad. Na Šumskoj školi 2015. godine bilo je 32 sudionika na Tečaju za mlade voditelje (Tečaj za vođe jata i Tečaj za vođe patrola), 14 sudionika na Tečaju za vođe družina te 2 sudionika na Tečaju za načelnike odreda. Cijela Šumska škola pripremala se i odvijala uz 18 volontera.

Održavanje ovogodišnje Šumske škole pomogli su i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Općina Fužine, DUZS, HEP, Hrvatske šume Fužine  i Crveni križ Delnice, na čemu im još jednom zahvaljujemo.

Također zahvaljujemo novim članovima Vijeća i novim članovima IO SIH-a koji su nam pomogli dovesti i pospremiti svu opremu.

Često umorni od predavanja, pripreme sastanaka, izleta, bivka i KZP-a naši tečajci bili su jako vrijedni i nisu odustajali te su uspješno odradili sve zadatake koji su se našli pred njima. Atmosfera je na Šumskoj školi svaki dan bila sve veselija i vedrija. Pokliči i himne čuli su se iz svakog kutka našeg malog logora.

Teško je sva znanja, vještine, avanture, prijateljstva, suze (radosnice) i smijeh koji smo doživjeli na Šumskoj školi prenijeti na papir. To je vrijedno doživjeti!

Tim za naobrazbu SIH-a već je krenuo u pripremu novog ciklusa naobrazbe koji će obuhvaćati regionalne tečajeve, Susret operativnih kadrova (popularni SOK) te Šumsku školu. Nadamo se da ćete vi i vaša udruga biti dio novog ciklusa naobrazbe.

Uz izviđački pozdrav Budi Pripravan!

Uprava Šumske škole