DSCF8749Na terenu Šumske škole u Fužinama dana 23.8.2015. god. održana je 1. sjednica Vijeća Saveza izviđača Hrvatske. Sjednici je prisustvovalo 14 od 15 vijećnika te predsjednik Saveza Željko Roglić, dopredsjednica Saveza Mirela Varović, dopredsjednik Saveza Bojko Kukić, glavna načelnica Helen-Marie Kerovec, član Izvršnog odbora Nenad Andrašek, Boris Vujnović te administrator Saveza Tamara Karlović.

Zapisnik 1. sjednice vijeća 23.08.2015. (pdf.)

Na 1. sjednici Vijeća birao se predsjednik i dopredsjednik Vijeća, imenovali su se predsjednici pojedinih odbora Vijeća te je izabran novi Izvršni odbor i potvrđeno imenovanje nekoliko načelnika.

Za predsjednika Vijeća je izabran Marjan Pavić dok je za dopredsjednika Vijeća izabran Ratko Štefek.

Za predsjednicu Programskog odbora imenovana je Sara Kozjak, za predsjednicu Odbora za naobrazbu imenovana je Davorina Bakota, za predsjednika Odbora za (normativne) akte imenovan je Marjan Pavić, za predsjednika Stegovnog povjerenstva imenovan je Alen Štefek, za predsjednicu Odbora za prigovore, pritužbe i žalbe imenovan je Dragan Babović, za predsjednicu Povjerenstva za priznanja i odlikovanja imenovana je Leda Ivančić Hren. Za Odbor za financije nije bilo kandidata pa će se to imenovanje napraviti na slijedećoj sjednici Vijeća kao i imenovanje pojedinih članova odbora, a na prijedlog predsjednika istih.

Razriješen je Izvršni odbor te je imenovan novi. Za predsjednika Izvršnog odbora izabran je dopredsjednik Saveza Bojko Kukić dok su članovi Nenad Andrašek, Siniša Ivanković, Boris Vujnović i Helen-Marie Kerovec.

Potvrđene su odluke Izvršnog odbora o imenovanju dvije nove načelnice te je potvrđeno imenovanje jednog načelnika. Potvrđena je odluka o imenovanju Jasne Milašinović na dužnost načelnice za naobrazbu te Dore Šimunović na dužnost načelnice za odnose s javnošću. Potvrđena je i odluka o imenovanju Aleksandra Tutića za načelnika za volontere.

Vijeće je također odlučilo da se djeca i voditeljice koje su sudjelovale u projektu MZOS-a u Gunji i Račinovcima, a koje se žele priključiti radu Saveza izviđača Hrvatske, oslobode plaćanja članarine Savezu za 2016. godinu kao socijalna mjera pomoći.

Marjan Pavić

Predsjednika Vijeća SIH-a