08. srpnja i 09. srpnja troje naših predstavnika sudjelovalo je na pripremnom sastanku za SEE ALT (South East European Assistant Leader Training) u Cerknu u Sloveniji. 

Zveza tabornikov Slovenije (ZTS) u partnerstvu sa svim savezima, članovima SEE inicijative, uspješno je prijavila projekt za međunarodni ALT na Leadership Training Fund Team of the European Regions of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). Pripremni sastanak s ciljem definiranja pojedinih detalja vezanih uz sam ALT tečaj održan je u Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, Cerkno.

Ispred SIH-a sastanku su prisustvovali Jasna Milašinović, načelnica za naobrazbu, Boris Vujnović, član Izvršnog odbora i Helen-Marie Kerovec, Glavna načelnica. Zvezu tabornikov Slovenije predstavljali su Jernej Stritih, predsjednik Zveze te Domen Uršič, Glavni načelnik. Sudjelovao je i Jordan Barjaktarov direktor za organizacijski razvoj pri Europskom birou.

Na sastanku je prihvaćen koncept ALT-a kojeg je ZTS prijavio u projektu, definirane su teme od zajedničkog interesa svim sudionicima, nevezano iz kojeg saveza dolaze, a riješene su i neke organizacijske nedoumice.

Sam će se trening održati u Taborniškom centru Bohinj 28. do 31. kolovoza ove godine. Svaka država članica South East European inicijative u sklopu projekta na tečaj može poslati 3 sudionika i jednog mentora. Mentor, osim brige o tečajcima na samom tečaju, ima za zadatak u kasnijoj fazi pratiti provedbu njihovih projekata. Cilj je da sudionici po završetku ALT-a sudjeluju u osmišljavanju i organiziranju raznoraznih tečajeva naobrazbe u svojim Savezima, od tečajeva za Vođe patrole i jata, pa da onih za više licence. Prođe li tečaj u skladu s očekivanjima težnja je da međunarodni ALT postane tradicija i nastavi se i u narednim godinama s većim brojem sudionika.

Nakon službenog dijela išlo se u razgled Taborniškog centra Bohinj, a predsjednik Stritih počastio je prisutne i kratkim tečajem vožnje kanua. Kao i uvijek tabornici su se pokazali izvrsnim domaćinima. Zbog toga se radujemo daljnjoj zajedničkoj suradnji.

Helen-Marie Kerovec

glavna načelnica SIH-a