Povodom obilježavanja Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 u subotu 11. veljače 2017. godine članovi Saveza izviđača Rijeke, članice Saveza izviđača Hrvatske posjetili su prostorije Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Županijski centar 112 Rijeka.

Voditelj Županijskog centra 112 Rijeka, g. Milan Marković, objasnio je izviđačima čemu služi Međunarodni broj 112, kako se i kada koristi, te ujedno pokazao sva materijalno-tehnička sredstva koja su nužna za nesmetano odvijanje svakodnevnih zadaća Centra 112. Nakon kraćeg uvoda, izviđači su pogledali kratku prezentaciju koja detaljnije objašnjava generalni ustroj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, preko Područnih ureda, pa sve do razine Županijskih centara. Detaljnije je prezentiran način rada operatera Centra 112 prema ostalim žurnim službama (vatrogasci, hitna pomoć i policija), te koordinacija i sinergija zajedničkih snaga u spašavanju života i imovine. Nakon prezentacije, voditelj centra odgovarao je na pitanja izviđača koji su pokazali zavidno znanje o djelovanju Centra i sustava zaštite i spašavanja općenito.

Na kraju obilaska Županijskog centra 112 Rijeka, izviđači su se zahvalili g. Markoviću i djelatnicima Centra 112 na gostoprimstvu.

za Savez izviđača Rijeke

Luka Bukvić