25. i 26. veljače. Sunce na horizontu uvelo nas je u 2. regionalni tečaj naobrazbe regije Centar. Svi tečajci, njih 24 pojavili su se, po dogovoru, prije 9:30; zajedno s domaćinima i sa mnom; ima nas skoro 30. Dobrog i vedrog raspoloženja možemo krenuti na rad.

Zadatke su odradili i predali, ponešto i pitali. U pauzama smo uspjeli i odgovoriti na pitanja, atmosfera je odlična. Stvoreni družinski duh je na zavidnom nivou, a „podjela“ po odredima više gotovo da i ne postoji. Tečajci djeluju kroz četiri stvorene patrole i družinu u kojoj se nalaze. Konstantno se čuje zastupljenost patrolnih pokliča i himni.

Ne baš veselo su dočekali moju informaciju da je za ručak kelj – puno bolje su prihvatili istinu kad su saznali da je pizza, a pogotovo bili sretni kad sam im dao velikodušni strogi odmor od 20 minuta da rade što hoće – patrolno.

Nedjelja je prošla odlično, a ostalo nam je i vremena za jedan, nešto kraći, patrolni sastanak te družinsku igru u suradnji s Tornadom koji je imao redovni patrolni sastanak u to vrijeme. Da nebi rekli da samo učimo – znamo se i zabavljati. Drugi dan ručali smo lazanje, pa možemo reći da smo imali talijanski vikend. Ne moram ni spominjati da je prehrana na evalucijskom listu ocijenjena summa cum laude.

I dok smo dogovorili zadatke za sljedeći vikend regionalnog tečaja te iznjeli obavijesti, pozdrave i želje i ovaj dan nam je završio.

A sad, po starom, uobičajeno, ono šta znate … izviđači i planinke, do 3. regionalnog tečaja – otpust.

                          Petar Bulat

Voditelj RTN regije Centar