2. vikend Regionalnog tečaj SIH-a za mlade voditelje regije Sjever održan je od 1. do 2. travnja u prostorijama Odreda izviđača “SIRIUS” u Varaždinu. Ovog vikenda broj tečajaca se povećao sa 8 na 11 pa je tako iz Odreda izviđača “Kamengrad” iz Koprivnice sudjelovalo troje tečajaca, iz Odreda izviđača “SIRIUS” petero te iz Odreda izviđača “Kalnik” iz Križevaca troje.

Tijekom dva dana održana su brojna zanimljiva predavanja prema programu regionalnih tečajeva. Tečajci su imali priliku naučiti o izviđačkom programu, oblicima rada, izviđačkoj grupi, patrolnoj i jatnoj šetnji, timskim ulogama i timskom duhu, strukturi patrolnog i jatnog sastanka, socijalnom razvoju djece i mladih, administraciji patrole i jata, o prilagodbi programa djeci s posebnim potrebama i dr. U trenucima opuštanja od predavanja bilo je puno igre, pjesme i zabave.

Tijekom odlaska na ručak u restoran, tečajci su imali priliku razgledati užu gradsku jezgru grada Varaždina te varaždinski Stari Grad.

Kao i prošli puta, za rad između dva vikenda, tečajci su dobili praktične zadatke koje moraju odraditi u svojim udrugama, samostalno ili uz pomoć mentora.

Veliko hvala predavačima drugog vikenda, Lovorki Ivanković, Helen-Marie Kerovec, Nini Plantak, Miroslavu Komesu i Damiru Vargi.

 

Pozdrav do idućeg vikenda na Kalniku!

 

Marjan Pavić

voditelj RTN – regija Sjever