OI Javor

Aleja javora 23

10040 Zagreb

O prijedlogu Propozicija DIO SIH-a

Prvo kratko o predlagaču. Odred izviđača Javor aktivna je udruga osnovana prije 50 godina kao
17. četa Javor, a od prije 40 godina kao Odred izviđača Javor.

U posljednjih dvadesetak godina organizirali smo sve razine natjecanja i aktivnosti SIH-a i SIZ-a. Neke i više puta: DIV, DION, kola izviđačke lige za starije i mlađe, ZON… i tri puta DIO. Od 2008. organizirano je 10 ciklusa DIO, a na kojima smo pobijedili 8 puta, dok smo u ostala dva slučaja bili drugi. Dva puta smo bili i prvi, drugi i treći, a jednom prvi i drugi. U svim smo disciplinama osvajali medalje. Uz to u Timu za natjecanja imamo predstavnika posljednjih 6-7 godina, a posljednja dva voditelja Tima za natjecanje su iz našeg odreda.

Dakle DIO nam je jako poznato natjecanje.

Smatramo da prijedlog Propozicija rješava nekoliko problema koje smo uvidjeli u navedeno vrijeme kao organizator, i kao natjecatelji.

Prijedlog čini previše izmjena da bi se mogle pratiti u jednom dokumentu, pa smo stoga predložili kao cjelovite izmjene, a koje su poslane na raspravu izviđačkim udrugama.

Osnovni problem je u načinu bodovanja u aktualnim Propozicijama, jer se potiče prosječnost, a ne težnja k boljem rezultatu.

Mjerljivost dvaju rezultata gotovo da nije moguća jer se uz vrijeme zadatak ocjenjuje bodovima, a na bodove se dodaju bodovi proizašli iz vremena i određenih koeficijenata.

U Prijedlogu propozicija rezultat čini postignuto vrijeme. Ukoliko ima nedostataka u izvedbi zadatka, na postignuto vrijeme se dodaju sekunde, koje u konačnici ponovno čini vrijeme.

Usporedba postignutih vremena svima je potpuno jasna, a i trajno je usporediva.

Primjer:

Ekipa A koja u disciplini podizanje i spuštanje šatora obavi zadatak za 178 sek (bez pogreške) dobiva 100 bodova za kvalitetu, i poneki bod za brzinu, dakle oko 105 bodova.

Ekipa B koja zadatak obavi u 50 sek (bez pogreške) dobiva 100 bodova za kvalitetu, i 100 bodova za brzinu., dakle 200 bodova.

Razlika manje od 50 % bodova za prilično visok rezultat, i rezultat koji je gotovo rubni prije diskvalifikacije. Pitanje je za koliko je Ekipa B bolja od ekipe A?

Prema Prijedlogu propozicija:

Ekipa A rezultat 178 sek, a Ekipa B 50 sek. Ekipa B je bolja za 128 sek od ekipe A. Vidljivo je da ekipa A mora poraditi na brzini, a da ne pokvari kvalitetu. Očekuje se napredak i Ekipe B, jer ima mjerljiv rezultat kao cilj…

Primjer vrijedi u svim disciplinama.

Očekujemo da će natjecanje biti puno atraktivnije, a put do boljeg rezultata biti nagrađen.

Konture disciplina ostaju iste, osim što je predlaže nova disciplina (vezivanje čvorova 5 članova) (u dosadašnjim propozicijama s 3 člana) kojom potičemo ekipe na timski duh svih 5 članova ekipe, a da time ne „kažnjavamo“ ekipe koje ne mogu biti sastavljene od četiri/tri člana. Uz to potpuno je drugačije pripremiti ekipu od pet članova za ovu disciplinu, od tri. Povećava se broj vrhunskih natjecatelja, hvata se bolji rezultat i sl. Predlažu se promjenei u konceptu discipline Paljenje vatre, gdje se drva mogu donijeti na poligon, a vrijeme je jedinstveno za gradnju vatre i paljenje. Dakle, gradnja vatre ide u vrijeme „paljenja“ do izgaranja špagice. Vrlo jednostavno za natjecatelja, bez puno uvjetovanja, prekidanja, mjerenja i sl. Nakon pregleda građe za vatru, počinje se mjeriti vrijeme, a prekida kad je špagica pregorena. Ovim prijedlogom se i rješava problem s dostavom građe na poligon u nekim lokacijama gdje se DIO održavao posljednjih godina, a gdje organizator nije mogao osigurati drva/građu za vatru.

Prema prijedlogu cijelo natjecanje prati se s objavljivanjem najboljih rezultata i rekorda DIO, kao i rekorda poimenice i po udruzi, jer su rekorde osvojili pojedinci iz udruga. Rekordi su opet usporedivi kroz vremenski period, jer se lakše prate, a udruge iz kojih su rekorderi dobivaju godišnje nagrade za svakog registriranog člana-rekordera u visini cca 200 kn po rekorderu godišnje. Tu je cilj da se u sustav natjecanja vrate svi koji su u 19-toj „već prestari“ za natjecanje, te da se registriraju u Savezu svi članovi koji su rekorderi J.

I za kraj, smatramo da svi više-manje poznaju Propozicije DIO, pa se ne treba paralelno čitati obje verzije. Pogledajte prijedlog, pa ako nešto „odskače“ usporedite sa aktualnim propozicijama. Sigurni smo da prijedlog osigurava atraktivnost ovakvog oblika natjecanja na dulje vrijeme, bolji odaziv na natjecanje i zasigurno bolje rezultate.

Pozdrav,

OI Javor