Završna konferencija My Europe My Say kampanje održana je 5. prosinca u Bruxellesu. Cilj kampanje bio je približiti djelovanje Europskog parlamenta mladima te poticati mlade na glasanje i aktivno sudjelovanje u aktualim političkim događajima. Pokrenuta je u suradnji AEGEE-a i WOSM-a, a podržana je od strane Erasmus+ programa.

Na prvom eventu, petodnevnom tečaju u veljači ove godine, sudjelovalo je pet članova Saveza. Oni su proveli tjedan dana u Strassbourgu te slušali prezentacije i vodili zanimljive diskusije o značaju mladih u Europskoj Uniji, što sve u EU mogu kao izviđači i kako te zašto glasati na nadolazećim izborma za Europski parlament 2019. godine.

Na završnoj konferenciji SIH je predstavljala Sonja Kostanjevec (OI „Lepoglava“), dio „petorke“ koja je sudjelovala na tečaju u Strassbourgu. Konferenciji je prisustvovala i Paula Marković (SK „Split“) kao volonter francuskog saveza.

Cilj konferencije bio je iznijeti zaključke dobivene nakon izbora te najaviti nadolazeće aktivnosti. Potvrđeno je da je na ovim izborima aktivnost mladih bila veća za 30% što je iznimno dobro. Imali smo priliku posjetiti Europski parlament i odslušati zanimljivu diskusiju političara koji su iznijeli svoje mišljenje o izviđačima i aktivnom sudjelovanju mladih u političkom životu. Završni dio bila je evaluacija projekta.

Iako je ova konferencija bila službeni završetak MEMS kampanje, najavljeni su budući projekti u kojima će se pozornost i dalje posvećivati mladim ljudima željnima učenja te aktivnog sudjelovanja u raspravama koje se tiču njihove budućnosti.

Sonja Kostanjevec,
članica Tima za međunarodnu suradnju