Od 2. do 4. srpnja 2021. u Sv. Roku (Općina Lovinac) održan je operativni vikend novoizabranog vodstva Saveza izviđača Hrvatske. Kroz dva dana odvio se niz sastanaka, edukacija i radionica. Potrebno je svakako istaknuti edukaciju dužnosnika i članova tijela upravljanja SIH-a, održanu u subotu, 3. srpnja, na kojoj su se okupljeni novoizabrani dužnosnici i članovi Vijeća SIH-a imali prilike upoznati s ključnim temama vezanim uz rad Saveza.

Na samom početku edukacije, novoizabrane Vijećnike posjetio je i g. Ivan Miletić, načelnik Općine Lovinac, naš domaćin i suorganizator 11. Smotre izviđača Hrvatske. Gospodin Miletić rado je istaknuo dosadašnju kvalitetnu suradnju SIH-a i Općine Lovinac te kako su izviđači i Savez izviđača Hrvatske uvijek dobrodošli u Lovincu!

Teme edukacije:

 • Normativni akti Saveza izviđača Hrvatske: nomenklatura akata SIH-a, Registar normativnih akata, međusobni odnos postojećih akata te prioriteti za unaprjeđenje u narednom operativnom razdoblju;
 • Tijela i dužnosnici Saveza izviđača Hrvatske: sastav i nadležnosti Sabora, Vijeća, Izvršnog odbora i stalnih radnih tijela, nadležnosti dužnosnika SIH-a (predsjednica, dopredsjednici, tajnik, rizničar, načelnik, predsjednik Vijeća) kao i postupak imenovanja ili izbora dužnosnika;
 • Redovno financijsko-materijalno poslovanje SIH-a: nadzor i praćenje financija, zakonske obveze udruge, godišnji financijski plan i izvještaj;
 • Struktura i perspektiva financiranja SIH-a: struktura prihoda i rashoda u proteklom trogodišnjem razdoblju, podjela izvora financiranja prema izvoru, iznosu te ugovornim obvezama, pregled trenutnih projekata i programa SIH-a;
 • Pregled aktivnosti naobrazbe izviđačkih voditelja u 2020./21. godini te najava i koncept Šumske škole SIH-a 2021.
 • Prezentacija 11. Smotre izviđača Hrvatske, koja se u srpnju i kolovozu 2021. godine održava upravo u Općini Lovinac, što je jedan od razloga održavanja ovog vikenda na navedenoj lokaciji.

Uz navedene teme, na poticaj novoizabranih Vijećnika održan je niz konstruktivnih rasprava o operativnim i strateškim prioritetima za buduće operativno razdoblje. Zaključci izvedeni iz rasprava bit će okosnica Operativnog plana SIH-a za 2022. godinu.

Istovremeno je, tijekom cijelog vikenda, održana i treća (radna) sjednica Uprave Šumske škole SIH-a.

Tijekom dva dana sastanka članovi Uprave prošli su još jednom kroz koncept i program ovogodišnje Šumske škole te utvrdili važne detalje vezano za funkcioniranje same aktivnosti. Definirani su programski blokovi, podjela zaduženja, dinamika aktivnosti i slično. Dogovorena je podjela mentora u timove, kako će funkcionirati logorski dan, pravila uniformiranja te ponašanja. Isto su tako definirani detalji u vezi funkcioniranja logorovanja Šumske škole kao i logorovanja za djecu Šumski cvijet.

U nedjelju 4. srpnja održana je i prva (konstituirajuća) sjednica Vijeća Saveza izviđača Hrvatske u novom mandatu, na kojoj su novoizabrane članice i članovi Vijeća za

predsjednika Vijeća izabrali Bojka Kukića,

a za dopredsjednicu Vijeća Lovorku Ivanković.

Također, vijećnici su osnovali nova stalna radna tijela Vijeća SIH-a i imenovali predsjednike:

 • Programski odbor, predsjednik Željko Roglić,
 • Odbor za naobrazbu, predsjednik Dario Hren,
 • Financijski odbor, predsjednik Nenad Andrašek,
 • Odbor za (normativne) akte, predsjednik Davor Iščić,
 • Stegovno povjerenstvo, predsjednik Damir Honović,
 • Odbor za prigovore, pritužbe i žalbe, predsjednica Jelena Tojaga,
 • Povjerenstvo za dodjelu priznanja i odlikovanja SIH-a, predsjednica Lovorka Ivanković.

Osim stalnih radnih tijela, Vijeće SIH-a je na prijedlog predsjednice Saveza, Lidije Pozaić Frketić, imenovalo Izvršni odbor u novom mandatu (4.srpanj 2021. – 4. srpanj 2024.), u sastavu:

 • Siniša Ivanković, predsjednik Izvršnog odbora,
 • Mirela Varović, članica,
 • Boris Krajinović, član.

Također, Vijeće SIH-a je na prijedlog predsjednice Saveza imenovalo Borisa Krajinovića na dužnost rizničara Saveza izviđača Hrvatske.

Vijeću, Izvršnom odboru i dužnosnicima još jednom čestitamo na izboru i imenovanju te im želimo puno uspjeha u radu!

Operativne sastanke i planiranje sufinancirala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.