Seminar za mlade asistente održat će se od 3. do 5. veljače 2023. na Sljemenu, u Domu Crvenog križa.

Seminar za mlade asistente namijenjen je svim mladima (od 15 do 17 godina) koji aktivno rade i asistiraju u radu s djecom i mladima, a koji su uspješno završili ciklus naobrazbe u 2021. i 2022. godini – završno sa Šumskom školom.

Navedena aktivnost prilika je za sve mlade asistente da nauče nešto novo, razmjene iskustva te unaprijede svoja znanja i razviju vještine. Na Sljemenu će se okupiti veliki broj mladih u dobi od 15 do 17 godina koji aktivno rade i pomažu u svojim izviđačkim udrugama.

U istom terminu, na istoj lokaciji održat će se i uvodni vikend seminar koji je sastavni dio ciklusa naobrazbe u 2023. godini i to za ulogu mladih asistenata (15 – 17 godina).

Dolazak sudionika predviđen je u petak u kasnijim popodnevnim ili večernjim satima ili u subotu ujutro najkasnije do 8:15h. Odlazak sudionika je planiran u nedjelju nakon ručka.

Svi detalji o kotizacijama navedeni su u raspisu aktivnosti koji je poslan na mail adrese izviđačkih udruga.

Kako nam je bilo prošle godine na Sljemenu možete pogledati na Flickru u albumu fotografija na sljedećoj poveznici: https://www.flickr.com/photos/scoutshr/albums/72177720297842410 📸

Prijavite svoje mlade asistente i vidimo se na Sljemenu!

Ivana Jarebica
Načelnica za naobrazbu Saveza izviđača Hrvatske