SIH-logo-crt-co2Prijavite svoju višednevnu aktivnost putem e-maila sih@sih.hr ili poštom na ured SIH-a.

Po pravilniku o organiziranju višednevne aktivnosti ,
rok za prijavu je 30 dana prije početka aktivnosti!!!
Izvještaje po završetku aktivnosti možete poslati putem e-maila.