Logo-sova

Ovogodišnje redovno ljetno osposobljavanje izviđačkih voditelja održati će se u Šumskoj školi SIH-a od 17. do 24. kolovoza 2013. godine na terenima pored lovačkog doma „Muljava“, Turističkog centra „Petrova gora“, u blizini Vojnića.

Pogledajte informacije o cijeni, programu i prijavi sudionika.

Šumsku školu SIH-a, kao dugogodišnji projekt programa osposobljavanja izviđačkih voditelja u SIH-u redovito podržavaju razni donatori, a ove godine:

  • Hrvatske šume, podružnica Karlovac
  • Ured za obrazovanje i šport Grada Zagreba
  • Općina Vojnić

U sklopu Šumske škole 2013 održava se: 

1. Obuka za mlade voditelje – uvodna i osnovna obuka za mlade voditelje namijenjena članovima uzrasta od 14 do 18 godina sa stečenima znanjima razine brončanog javora, koji se pripremaju za rad sa programskim sekcijama uz nadzor voditelja sekcija (programski suradnici).

Obuka za rad sa sekcijom poletaraca (vođe jata) – Polaznici će se osposobiti za organiziranje i izvođenje aktivnosti jata poletaraca uz nadzor voditelja sekcije.

Obuka za rad sa sekcijom izviđača (vođe patrola) – Polaznici će se osposobiti za organiziranje i izvođenje aktivnosti patrole izviđača uz nadzor voditelja sekcije.

2. Obuka za odrasle voditelje – uvodna, osnovna i napredna obuka za odrasle voditelje namijenjena članovima starijim od 16 godina koji se pripremaju za stjecanje licence izviđačkog voditelja.

Obuka za asistente voditelja sekcije i voditelja sekcija (vođe/starješine družina) – Polaznici će se osposobiti za samostalno planiranje, organiziranje, izvođenje i analizu programskih aktivnosti programskih sekcija, te ciljano i učinkovito provođenje programa SIH-a izviđačkom metodom.

Obuka za instruktore – voditelje programa (načelnike odreda) – Polaznici će se osposobiti za ciljano i učinkovito provođenje programa SIH-a izviđačkom metodom, te ostvarivanje potrebnih organizacijskih i kadrovskih preduvjeta za rada izviđačke udruge i programskih sekcija.

Sudionička taksa iznosi 1.000,00 kn u što su uključeni troškovi smještaja, prehrane, organizacije, voditelja i prijevoz polaznika od Zagreba i Karlovca do terena Šumske škole u dolasku i odlasku.

Povlaštene taksePovlaštena taksa je umanjenja sudionička taksa za  registrirane udruge članice Saveza.

Obuka za mlade voditelje – povlaštena taksa iznosi 600,00 kn 

Obuka za odrasle voditelje – povlaštena taksa iznosi 350,00 kn 

Prijave polaznika možete izvršiti najkasnije do 30. srpnja 2013. godine ispunjavanjem on-line prijavnog obrasca ili preuzmite prijavni obrazac u PDF formatu. Ukoliko polaznike prijavljujete PDF obrascem isti dostavite e-mailom  (sih@sih.hr), faxom (fax:01.4872.165) ili poštom (Preradovićeva 7, Zagreb) u Ured Saveza najkasnije do 26. srpnja 2013. godine. za sve maloljetne polaznike potrebno je ispuniti i suglasnost roditelja, koju je obavezno ponijeti na šumsku školu.
Sve dodatne informacije osim na web stanicama šumske škole ili u uredu SIH-a, možete dobiti i na e-mail naobrazba@sih.hr ili mob.095.903.85.34 (Petra Čorko)

Načelnica za naobrazbu izviđačkih voditelja

Petra Čorko