SIH-logo-crt-co2Pozivaju se zainteresirane udruge članice Saveza da iskažu interes za izvršnu organizaciju nacionalne aktivnosti „Jesenske igre poletaraca“, 28. i 29. rujna 2013. godine.

Zainteresirane udruge moraju najkasnije do 1. rujna dostaviti:

  • odluku nadležnog tijela udruge o kandidaturi za izvršnu organizaciju
  • popis članova organizacijskog tima, s njihovim dužnostima
  • opis iskustava i kapaciteta udruge za organizaciju većih aktivnosti

Obveze izvršnih organizatora su:

  • osigurati uvjete za provođenje aktivnosti (prijaviti nadležnim službama, pravovremeno objaviti informacije za udruge, organizirati dovoljan broj voditelja, volontera, potrebnu opremu)
  • provesti aktivnost prema smjernicama Tima za program
  • izvijestiti o provedenoj aktivnosti (narativni i financijski izvještaj, fotografije)

Odluka o izvršnim organizatorima bit će donesena najkasnije do 6. rujna 2013. godine.

Odlukom će se odrediti po jedan izvršni organizator za svaku regiju. Odluku o izvršnim organizatorima donijet će Glavni načelnik, na preporuku Načelnice za program.

Savez izviđača Hrvatske pružat će potporu izvršnim organizatorima kroz:

  • nadoknađivanje troškova aktivnosti u visini 1.000,00 kn
  • izradu poziva i materijala za lokalne medije
  • korištenje informativnih kanala (mrežne stranice, e-bilten, društvene mreže) za informiranje i promociju

Za sve dodatne informacije vezane uz ovaj poziv, možete se obratiti na:
Katica Konstantinović, načelnica za program
Mobitel: 091.363.9946, Elektronska pošta: program@sih.hr

Bojan Smode
Glavni načelnik Saveza izviđača Hrvatske