kutina natjecanjeJESENSKI SUSRET IZVIĐAČA  – KUP BETLEHEM 2013 , Izvršni organizator: Odred izviđača “Betlehem” Kutina, Crkvena 48, 44320 Kutina. Starješina akcije Davor LadovićLada – 091 5718397, načelnik akcije Edi Ladović, 095 8431783 e-mail: skautikutine@gmail.com Mjesto održavanja: Dom Betlehem, Husain, Kutina, Sisačko-moslavačka županija.Vrijeme održavanja:  4.10.2012. do 6.10.2013. 

Komplet dokumenata, raspis, prijavnica i suglasnost.

Sudionici:Registrirani članovi udruga Saveza izviđača Hrvatske rođeni nakon 01.01.1999. do 31.12.2002. Ekipe obavezno moraju imati punoljetnog pratitelja.

Propozicije natjecanja:Natjecanje se organizira i provodi po propozicijama SIH-a za DIV.

Smještaj:U šatorima sudionika akcije ili čvrstom objektu (Dom Betlehem). Ekipe trebaju osigurati podloške za spavanje.

Mogućnost dolaska:Autom, busom i vlakom do Kutine ili direktno u Dom Betlehem (2 km od Kutine).  Za ekipe koje dolaze vlakom ili autobusom do Kutine organizator osigurava prijevoz do mjesta akcije uz prethodnu najavu.

Rok za prijavu:Najkasnije do 20.09.2013. godine. Nakon tog dana samo ako bude slobodnih mjesta.

Kotizacija:100 kn po članu patrole i za punoljetnog pratitelja ekipe, što uključuje troškove smještaja, prehrane i organizacije natjecanja. Kotizaciju za prijavljenu patrolu treba platiti najkasnije do 20.09.2013. godine.

Kotizacija: nakon 20.9. iznosi 120 kn.Uplata: na žiro račun Odreda izviđača “Betlehem” Kutina: 2402006-1100494412 poziv na broj: OIB udruge, svrha: kotizacija za JSI 2013.

Način prijave: Ispunjeni prijavni obrazac treba poslati poštom na adresu Odred izviđača “Betlehem” Kutina, Crkvena 48, 44320 Kutina, ili elektronskom poštom na skautikutine@gmail.com. Prijava je pravovaljana jedino uz uplaćenu kotizaciju. Nakon prijave dobit ćete potvrdu o zaprimljenoj prijavi, te ostale potrebne informacije o dolasku, smještaju, opremi, satnici i odlasku, kao i račun o izvršenoj uplati. Molimo da u Prijavi posebno naznačite potrebu za vegetarijanskom prehranom.

Predzadatak: Svaka patrola treba donijeti čvor za maramu s amblemom svoje udruge.