SIH-logo-crt-co2Višednevne aktivnosti u 2013. godini održalo je 36 udruga, od toga su 31 logorovanje, dvije kolonije, šest zimovanja i jedno proljetovanje s ukupno 1263 sudionika i volontera.

U tablici VDA 2013 navedene su višednevne aktivnosti prijavljene Savezu izviđača Hrvatske.