Savez izviđača Hrvatske je dobio priliku poslati tri volontera na Svjetsku skautsku konferenciju koja se ovog ljeta održava u Ljubljani. Ukoliko želiš volontirati na najvažnijem svjetskom izviđačkom događaju, upoznati izviđače iz cijelog svijeta i s njima provesti nezaboravne dane prijavi se i postani jedan od tri SIH-ova volontera na konferenciji. Razdoblje volontiranja: 10.08.- 16.08.2014.

Prijava mora sadržavati :
Osobni podaci: Ime i prezime
Datum rođenja
Adresa prebivališta
Zanimanje
Broj telefona/mobitela
E-mail

Kriteriji:
Strani jezici (obavezno je znanje engleskog jezika, poželjno znanje drugih stranih jezika), Izviđačke i druge vještine  koje mogu biti korisne na konferenciji.!
Poznavanje rada na računalu (MS office), društvenim mrežama (facebook, twitter) i web stranicama.
Napišite i dodatne korisne informacije o vama!

Prednost kod odabira imat će kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije.
Prijave do 15.03.2014.
Dodatne informacije na: www.wsc2014.si
Svoje prijave i pitanja šaljite na e-mail:  international@sih.hr.

Jelena Drndić
Načelnica za međunarodnu suradnju