SIH-logo-crt-co2Na prijedlog predsjednika Saveza izviđača Hrvatske. Vijeće Saveza izviđača Hrvatske (SIH) donijelo je odluku o izmjeni predsjednika i dvoje članova izvršnog odbora SIH-a.

Umjesto dosadašnjeg predsjednika IO Krunoslava Belinića ( dopredsjednik SIH-a). Za predsjednicu Izvršnog odbora izabrana je Gorana Kukić , (dopredsjednica SIH-a).

Umjesto dosadašnjih članova IO: Edija Perića i Marijana Rešetića.
Izabrani su Nenad Andrašek (OI Javor) i Siniša Ivanković, (Načelnik za financije SIH-a).

U skladu s člankom 8.3 Statuta SIH-a, mandat novih članova IO traje do 20. listopada 2015. godine.

Ostale odluke i rasprave sa Vijeća SIH-a održanog u Zagrebu 22.02.2014.pogledajte u Zapisniku Vijeća.