Pozivamo sve predstavnike izviđačkih udruga u lokalnim ili regionalnim savjetima mladih na sastanak koji će se održati u subotu, 24. svibnja u 16:00 sati u Izviđačkoj kući u KoprivniciOsim predstavnika u savjetima mladih, na sastanak su dobrodošli i svi koji žele znati nešto više o ovoj temi.

Na sastanku ćete moći saznati više o ulozi lokalnih savjeta mladih, o Zakonu o savjetima mladih i promjenama koje on donosi, o Mreži mladih Hrvatske, krovnoj organizaciji za mlade u RH (SIH je jedan od osnivača), o izradi lokalnih programa za mlade… Predviđeno trajanje sastanka je 45-60 minuta.

Prema Zakonu o savjetima mladih, svaka županija, općina i grad mora osnovati Savjet mladih, kao savjetodavno tijelo skupštine. U savjete mladih pozivaju se predstavnici udruga mladih koje djeluju na području općine / grada / županije. Tako su i predstavnici izviđačkih udruga imenovani u neke od savjeta mladih – u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Krapini, Pakracu, Koprivničko-križevačkoj županiji…

Sudjelovanje u savjetima mladih za izviđačke udruge može biti prilika da:

– predstave svoj rad pred drugim udrugama mladih i dužnosnicima iz grada / općine / županije,
– sudjeluju u izradi višegodišnjih programskih dokumenata za mlade (koje idu skupštini na usvajanje),
– naglašavaju doprinos izviđačkih udruga u prevenciji vršnjačkog nasilja i ovisnosti, promociji zdravih stilova života, razvoju volonterstva i mobilnosti mladih…
– iniciraju raspravu o raznim temama, poput financiranja udruga mladih na području općine / grada / županije ili razvoja međunarodne suradnje među udrugama mladih.

Molimo da najavite sudjelovanje na e mail: vanjski-odnosi@sih.hr.

 Načelnik za vanjske odnose Boris Krajinović