JSI Betlehem 2014JESENSKI SUSRET IZVIĐAČA KUP BETLEHEM 2014  Državni izviđački višeboj – 1. kolo izviđačke lige za mlađu kategoriju
Izvršni organizator
:Odred izviđača “Betlehem” Kutina, Crkvena 48, 44320 Kutina

Starješina akcije Snježana Cejpek 098 815 356 Načelnik akcije Ines Krizmanić 091 798 0016         e-mail: skautikutine@gmail.com Mjesto održavanja: Dom Betlehem, Husain, Kutina, Sisačko-moslavačka županija Vrijeme održavanja: 3.10.2014. do 5.10.2014. Sve informacije pogledajte u raspisu natjecanja.

Komplet dokumenata natjecanja: prijavnica ekipe, prijavnica članova i raspis natjecanja.