SIH-logo-crt-co2Temeljem članka 5.8 Statuta Saveza izviđača Hrvatske, Vijeće SIH-a raspisuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA
OBNAŠANJE DUŽNOSTI GLAVNOG NAČELNIKA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

Pozivaju se zainteresirani članovi Saveza da iskažu interes za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika Saveza izviđača Hrvatske. Rok za dostavu kandidatura je 30. studenog 2014. godine.

Poziv i sistematizacija poslova i zadataka Glavnog načenika

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće formalne uvjete:

 • stariji od 18 godina,
 • član Saveza izviđača Hrvatske,
 • nije obnašao dužnost načelnika SIH-a u dva prethodna mandata uzastopno.

Također kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • poznavanje sustava upravljanja Saveza izviđača Hrvatske
 • poznavanje temeljnih načela Izviđačkog pokreta i Izviđačke metode
 • pridržavanje i osobno zastupanje vrijednosti Izviđačkog pokreta
 • poznavanje normativnih akata Saveza izviđača Hrvatske
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • izražene međuljudske i komunikacijske vještine
 • izražene organizacijske sposobnosti
 • znanje upravljanja projektima
 • znanje korištenja računala (OS Windows i MS Office paket ili odgovarajuće)
 • poželjno najmanje 3 godina iskustva na rukovodećim poslovima u izviđačkoj udruzi, zajednici izviđačkih udruga, odnosno u Savezu izviđača Hrvatske.

Temeljem odluke s 5. sjednice Vijeća SIH-a održane 15. lipnja 2014. godine u Zagrebu dužnost Glavnog načelnika je volonterska dužnost (do kraja 2014. godine, a daljnja odluka donijet će se ovisno o okolnostima).

Prema članku 5.18 Statuta SIH-a, Glavnog načelnika SIH-a imenuje Vijeće na rok od tri godine uz suglasnost Predsjednika SIH-a.

Obrazac za kandidaturu dostavlja se zajedno s ovim Pozivom, a dostupan je u Uredu Saveza. Obrascu treba priložiti osobni životopis.

Rok za dostavu kandidatura je 30. studenog 2014. godine.

Za provjeru formalnih uvjeta iz ovog Poziva zadužen je Ured SIH-a. Kandidati mogu dobiti potrebne dodatne informacije putem Ureda SIH-a (način ispunjavanja obrazaca, dostava dokumentacije).

U privitku ovog poziva nalazi se specifikacija zadataka i odgovornosti Glavnog načelnika i resornih načelnika, sukladno Statutu SIH-a.

Dokument poziva i popis zadataka glavnog načelnika.

Predsjednik Vijeća SIH-a Zdenko Hudina