SIH - logoSavez izviđača Hrvatske objavljuje NATJEČAJ za popunjavanje slobodnog radnog mjesta: Tajnika Saveza izviđača Hrvatske.

Raspis natječaja

 Za sve pristupnike, natječaj je otvoren 10 dana od objave.         (do 22.12.2014.) Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova. Pismene prijave s prilozima dostaviti isključivo na adresu: Savez izviđača Hrvatske, Odranska 6, Zagreb, s obveznom naznakom: »Za natječaj – zaposlenje« – ne otvarati.